Wet- en regelgeving

Er zijn verschillende instanties die zich bezighouden met de belangen van de consument binnen de energiemarkt.

ACM is toezichthouder

De ACM, Autoriteit Consument en Markt, is een onafhankelijke toezichthouder en houdt toezicht op de Nederlandse energiemarkt.. De ACM is er voor jou als consument en zorgt ervoor dat bedrijven, waaronder Essent, duidelijk zijn over hun aanbod van producten en diensten. Ook zorgt de ACM ervoor dat consumenten weten wat hun rechten zijn. De marktwerking wordt door de ACM gewaarborgd. Bij de ACM kun je gratis informatie en advies krijgen. Dit kun je doen via het consumentenloket van de ACM, de ConsuWijzer. Hier kun je ook terecht met al je vragen en problemen. ConsuWijzer geeft je dan advies om het op te lossen en vertelt waar je recht op hebt.

www.acm.nl

www.consuwijzer.nl

Geschillenregeling voor consumenten

Consumenten kunnen het geschil met hun leverancier of netbeheerder voorleggen aan de Geschillencommissie Energie. Deze commissie is een onderdeel van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken en behandelt geschillen over de aansluiting en transport en over de levering van gas, warmte en elektriciteit. Uitspraken van de commissie zijn bindend. De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen doorgaans tussen de 25 en 152,50 euro. Je betaalt op voorhand (binnen 14 dagen). Geeft de commissie een consument gelijk, dan krijgt hij zijn geld voor de behandeling van de klacht terug.

Geschillencommissie Energie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon 070 - 310 53 10
www.geschillencommissie.nl

Energie Nederland

Energie Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen. De vereniging behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven en is aanspreekpunt voor overheid, politiek en belangenorganisaties. Namens de leden voert Energie Nederland op nationaal en internationaal niveau de dialoog met deze partijen.

www.energie-nederland.nl

Gedragscode

Energie Nederland heeft de Gedragscode consument en energieleverancier opgesteld met als doel een bijdrage te leveren aan het vertrouwen van consumenten in de energiemarkt. In deze Gedragscode staan de gedragsregels voor contacten tussen en namens de energieleverancier en de consument, zoals werving, het sluiten en beëindigen van overeenkomsten. Essent past de gedragscode van Energie Nederland toe, voor meer informatie ga je naar de website van Energie Nederland.

Gedragscode consument en leverancier