Door het invullen van de Dakcheck zie je direct of je wellicht een speciale vergunning nodig hebt voor het installeren van zonnepanelen. Meestal heb je voor het plaatsen van zonnepanelen geen speciale vergunning nodig. Je moet echter wel voldoen aan een aantal eisen. Alleen als je aan deze eisen voldoet, heb je geen zonnepanelen vergunning nodig. Ook indien je geen vergunning nodig hebt, moet je de regels naleven. Je moet bij het plaatsen van zonnepanelen voldoen aan het Bouwbesluit en zorgen dat je buren geen overlast of hinder van je zonnepanelen ondervinden.

Wanneer is een vergunning voor zonnepanelen nodig?

Wanneer is een vergunning voor zonnepanelen nodig? Ga je zonnepanelen kopen en laten plaatsen, dan is er meestal geen speciale zonnepanelen vergunning nodig. Een monument of beschermd stads- of dorpspand vereist echter vrijwel altijd een vergunning. Je hebt meestal ook een vergunning nodig als de zonnepanelen niet op een dak worden geïnstalleerd, of als de omvormer niet binnen het gebouw geplaatst wordt en deze omvormer niet is geïntegreerd in de zonnepanelen.

Zonnepanelen op schuin dak

Als de zonnepanelen op jouw schuine dak worden gemonteerd, dan geldt ook het volgende:

  • De zonnepanelen moeten in of direct op het dakvlak worden geplaatst.
  • De hellingsgraad van de zonnepanelen moet hetzelfde zijn als die van het dak waarop de zonnepanelen gemonteerd worden.
  • De zonnepanelen mogen niet uitsteken en moeten aan alle kanten binnen het dakvlak blijven.

Zonnepanelen op plat dak

Als de zonnepanelen op jouw platte dak worden gemonteerd, dan geldt dat de zonnepanelen minstens hun eigen hoogte in lengte van de dakrand verwijderd moeten blijven.

Zonnepanelen niet op het dak

Indien de zonnepanelen niet op een dak worden geplaatst, maar bijvoorbeeld in jouw achtertuin, dan mag dat zonder vergunning onder twee voorwaarden:

  • De constructie mag niet hoger zijn dan vijf meter.
  • Je voldoet aan het bestemmingsplan van jouw woning en de voorwaarden die daarin gesteld zijn.

Als je je aan de gestelde voorwaarden houdt, mag je de zonnepanelen zonder vergunning plaatsen. Twijfel je of een zonnepanelen vergunning nodig is? Neem dan contact op met jouw gemeente. Zij helpen je graag verder.