Meestal heeft u voor het plaatsen van zonnepanelen geen speciale vergunning nodig. U moet echter wel voldoen aan een aantal eisen. Alleen als u aan deze eisen voldoet, heeft u geen zonnepanelen vergunning nodig. Ook indien u geen vergunning nodig heeft, moet u de regels naleven. U moet bij het plaatsen van zonnepanelen voldoen aan het Bouwbesluit en zorgen dat uw buren geen overlast of hinder van uw zonnepanelen ondervinden.

Wanneer is een vergunning voor zonnepanelen nodig?

Als u op uw dak zonnepanelen plaatst, is meestal geen speciale zonnepanelen vergunning nodig. Een monument of beschermd stads- of dorpspand vereist echter vrijwel altijd een vergunning. U heeft meestal ook een vergunning nodig als de zonnepanelen niet op een dak worden geïnstalleerd, of als de omvormer niet binnen het gebouw geplaatst wordt en deze omvormer niet is geïntegreerd in de zonnepanelen.

Zonnepanelen op schuin dak

Als de zonnepanelen op een schuin dak worden gemonteerd, dan geldt ook het volgende:

  • De zonnepanelen moeten in of direct op het dakvlak worden geplaatst.
  • De hellingsgraad van de zonnepanelen moet hetzelfde zijn als die van het dak waarop de zonnepanelen gemonteerd worden.
  • De zonnepanelen mogen niet uitsteken en moeten aan alle kanten binnen het dakvlak blijven.

Zonnepanelen op plat dak

Als de zonnepanelen op een plat dak worden gemonteerd, dan geldt dat de zonnepanelen minstens hun eigen hoogte in lengte van de dakrand verwijderd moeten blijven.

Zonnepanelen niet op het dak

Indien de zonnepanelen niet op een dak worden geplaatst, maar bijvoorbeeld in uw achtertuin, dan mag dat zonder vergunning onder twee voorwaarden:

  • De constructie mag niet hoger zijn dan vijf meter.
  • U voldoet aan het bestemmingsplan van uw woning en de voorwaarden die daarin gesteld zijn.

Als u zich aan de gestelde voorwaarden houdt, mag u de zonnepanelen zonder vergunning plaatsen. Twijfelt u of een zonnepanelen vergunning nodig is? Neem dan contact op met uw gemeente. Zij helpen u graag verder.