Het energielabel voor woningen en witgoed, bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine, is ontworpen om aan u, te laten zien hoe energiezuinig een apparaat of woning is. Het energielabel is verdeeld in een schaal van A tot en met G, waarbij energielabel A het meest energiezuinig is en energielabel G het minst. Wanneer u het energielabel raadpleegt voor uw woning, dan kunt u zien hoe het bijvoorbeeld staat met vloerisolatie, ramen en natuurlijk de energiezuinigheid van de verwarming. Het energielabel van witgoed laat ook zien hoe energiezuinig een apparaat is. Hiervoor gelden andere schaalverdelingen en eisen. Maar een A-label is altijd het beste.

Wie bepaalt het energielabel?

Een woning krijgt een energielabel volgens de Europese en Nederlandse regelgeving. Er zijn allerlei criteria opgesteld voor woningen. Voldoet de woning aan bepaalde energie-eisen, dan wordt het energielabel een A of een B. Maar is het huis energieverspillend, dan zal deze classificatie niet worden afgegeven. Om het energielabel voor de woning te bepalen wijst u zelf een deskundige aan die de check in uw woning komt doen. Vervolgens geeft deze een energielabel af. Dit label voor een huis (koop of huren) is maximaal 10 jaar geldig. Daarna moet er een nieuw energielabel voor de woning bepaald worden.

Energielabel controleren

Na 10 jaar is het tijd om een nieuw energielabel voor de woning te bepalen. Hiervoor wijst u wederom een deskundige aan. Uiteraard mag u ook eerder het energielabel controleren en inzien om te bepalen of u het kunt verbeteren, bijvoorbeeld met isolatie. Een controle is ook tussentijds mogelijk, na bijvoorbeeld het aanleggen van isolatie of zonnepanelen. Daarna is uw woning energiezuiniger geworden en is het mogelijk dat het energielabel verbetert.

Energielabel woning

Het bepalen van het juiste energielabel voor uw woning hangt af van verschillende factoren, namelijk de energiezuinigheid of aanwezigheid van:

Vervolgens wordt er per onderdeel gekeken wat het bouwjaar is, hoe oud (of jong) ze zijn en natuurlijk wat het verbruik is. Hoe beter iedere afzonderlijke beoordeling is, des te beter wordt het uiteindelijke energielabel.

Energielabel voor witgoed

Witgoedapparaten als een koelkast, vaatwasser, wasmachine of droger hebben ook een energielabel. Voordat u een apparaat gaat aanschaffen kunt u eerst het energielabel inzien dat bij het apparaat hoort. Zo controleert u op welke energiezuinige punten het apparaat hoog scoort en hoe de classificatie is opgebouwd. Dat is wel zo fijn als u streeft naar een energiezuinige woning. Het energielabel voor witgoed wordt ook door deskundigen bepaald. Dit zijn onafhankelijke bureaus die de prestaties van apparaten testen en zo dus een classificatie aan het apparaat kunnen geven.