Gaat u verhuizen naar een huurwoning? Vraag dan naar het energielabel. De energiezuinigheid bepaalt mede de maximale huurprijs. Uw verhuurder is daarom verplicht u te vertellen hoe energiezuinig de huurwoning is. Dat kan met het energielabel of de Energie-Index. Hieronder leggen we het allemaal in wat meer detail uit.

Wat betekent een energielabel voor een huurwoning?

Hoe energiezuiniger uw huurhuis is, hoe meer huur uw verhuurder mag vragen. Dat is redelijk, want de verhuurder heeft kosten moeten maken om de huurwoning energiezuinig te maken. Omgekeerd: heeft de verhuurder niet gezorgd voor bijvoorbeeld isolatie van het huurwoning, dan hebt u een hoge energierekening. Daarom is de maximale huurprijs in zo'n geval lager.

Wat is het energielabel?

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw huurwoning is. Dit gebeurt met een letter. Energielabel A betekent dat het huis zeer energiezuinig is. Woningen met energielabel G zijn juist helemaal niet energiezuinig. De overige energielabels zitten tussen A en G in. Veel mensen geven de voorkeur aan een huurhuis met een groen energielabel (A of B). Huurwoningen met een groen energielabel hebben niet alleen een lagere energierekening, ze zijn ook comfortabeler.

Wat zegt de Energie-Index over een huurwoning?

De Energie-Index is net zoiets als het energielabel, alleen meer gedetailleerd. Voor het energielabel wordt gekeken naar ongeveer tien kenmerken van de woning. Voor de Energie-Index tellen ongeveer 150 kenmerken mee.

Hoe werkt het energielabel door in de huurprijs?

De maximale huurprijs van uw woning volgt uit het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Er zijn drie manieren om de energiezuinigheid van een huurhuis in dat puntensysteem mee te tellen:

  • Heeft de verhuurder een energielabel van voor 2015 dat niet ouder is dan tien jaar? Dan bepaalt het label (A t/m G) hoeveel huurpunten hij mag meetellen.
  • Heeft de verhuurder de Energie-Index laten vaststellen door een bevoegde expert? Dan bepaalt de Energie-Index het aantal huurpunten.
  • Heeft de verhuurder geen energielabel en geen Energie-Index? Dan is het bouwjaar van uw huurwoning bepalend voor het aantal huurpunten. Meestal leidt dit tot een lager aantal huurpunten dan wanneer de verhuurder een energielabel of Energie-Index aanvraagt.