Begin 2015 werden koopwoningen beoordeeld op hun energiezuinigheid en werden de labels toegekend aan de huizen. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw huis daadwerkelijk is. Hiervoor wordt net zo'n schaalverdeling gebruikt als bij auto’s en huishoudelijke apparatuur. Maar wat houdt dit label voor uw woning nu eigenlijk in? En kunt u de beoordeling nog beïnvloeden? Wij beantwoorden de vijf meest gestelde vragen over het energielabel. Mocht u daarna nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met onze klantenservice.

Hoe wordt het energielabel voor een huis bepaald?

Het energielabel voor uw huis wordt bepaald aan de hand van de openbare gegevens over uw woning, dus het gemiddelde energieverbruik per maand. Deze gegevens zijn vrij op te vragen bij de netbeheerder, zonder dat uw naam hierbij gebruikt wordt. Ook wordt het energieverbruik van vergelijkbare woningen bekeken om zo tot het energielabel te komen. Voor woningen varieert het label van G (zeer energieverspillend) tot A (zeer energiezuinig). Extreem energiezuinige woningen kunnen zelfs beloond worden met een A+ of een A++ label. Het is bekend dat woningen met een groen energielabel (A of B) sneller worden verkocht en meer geld opleveren.

Wat is een voorlopig en een definitief energielabel?

Wanneer het energielabel wordt gebaseerd op de openbare gegevens en de vergelijking met andere woningen, dan krijgt het huis een voorlopig energielabel. Vervolgens kunt u aangeven dat u het hier niet mee eens bent, bijvoorbeeld doordat u uw huis energiezuiniger hebt gemaakt. Denk hierbij aan goede isolatie, tochtstrips, een zuinige cv-ketel en zelfs zonnepanelen. Wilt u uw energielabel veranderen, dan vult u op de website energielabelvoorwoningen.nl een vragenlijst in. Hierbij geeft u aan wat u veranderd heeft aan uw huis. U kunt hierbij een bouwtechnisch rapport meesturen of foto’s van de aanpassingen. Vervolgens kiest u een erkend deskundige die uw gegevens op afstand controleert. Vervolgens krijgt u een definitief energielabel thuisgestuurd. Het aanvragen van een definitief energielabel kost een paar tientjes voor de administratiekosten. Ook kunt u later via deze manier een nieuw energielabel aanvragen wanneer dit nodig is.

Kunt u bezwaar maken tegen het definitieve energielabel van uw huis?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de uitspraak van de Rijksoverheid over uw definitieve energielabel. Dan kunt u gewoon bezwaar maken tegen de uitspraak. Eerst gaat u in gesprek met de adviseur die uw label heeft opgesteld. Komt u er dan samen niet uit, dan kunt u altijd schriftelijk of digitaal bij de Geschillencommissie Energielabel een klacht indienen. Dit kost €27,50 en de uitspraak is bindend.

Worden er ook energielabels aan huurwoningen toegewezen?

Ja, ook huurwoningen krijgen energielabels. Wanneer u het huurcontract van uw nieuwe woning tekent, krijgt u een kopie van het energielabel erbij. Bent u een bestaande huurder, dan is de verhuurder niet verplicht om deze met u te delen. Is het huurcontract echter na 1 januari 2008 ingegaan, dan moet de verhuurder u alsnog een kopie van het energielabel geven. Het energielabel van een huurwoning wordt bepaald via de Energie-Index. Hoe energiezuiniger uw huurwoning is, des te lager staat de woning op de Energie-Index.

Is het hebben van een energielabel verplicht?

Ja, sinds januari 2015 is het verplicht om een definitief energielabel te kunnen laten zien bij de verhuur of de koop van een woning. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of u of uw woningbouwvereniging in het bezit is van een geldig, definitief energielabel.

Er zijn echter ook gebouwen die geen energielabel nodig hebben:

  • Vakantiewoningen die minder dan vier maanden per jaar gebruikt worden
  • Beschermde monumenten
  • Woonboten
  • Fabriekshallen
  • Gebouwen voor religieuze activiteiten
  • Garages, schuren en tijdelijke bouwwerken, zoals noodwinkels en bouwketen