De betekenis van energielabel A

Voor apparaten, auto's en huizen zijn energielabels in het leven geroepen. Wat is de betekenis van energielabels? Wat zegt energielabel A over een woning? Hoe komt u aan energielabel A voor uw huis? Hieronder zetten we de hoofdzaken voor u op een rij.

Wat is de betekenis van energieklassen?

Er zijn drie soorten energieklassen: voor apparaten, auto's en huizen. In alle gevallen gaat het om een letter. Hoe lager de letter in het alfabet, hoe energiezuiniger dat apparaat, die auto of dat huis is. De energieklasse wordt ook wel het energielabel genoemd. Vaak betaalt u voor een apparaat, auto of woning met energielabel A iets meer, maar bespaart u daarna in het dagelijkse gebruik zoveel energie dat u het prijsverschil snel terugverdient.

Wat zegt energielabel A over een woning?

Woningen kunnen energielabel A tot en met G hebben. Een woning met energielabel A is zeer energiezuinig, terwijl een woning met energielabel G juist heel veel energie verbruikt. Energielabels A en B worden ook wel 'groene energielabels' genoemd. Huizen met zo'n groen energielabel zijn niet alleen beter voor uw portemonnee, ze zijn ook comfortabeler.

Waarom is energielabel A voor een woning gunstig?

De praktijk wijst uit dat een woning met energielabel A sneller wordt verkocht en een hogere prijs oplevert dan een woning met een minder gunstig energielabel. Sommige woningen zijn zo energiezuinig dat ze energielabel A++ krijgen. Dit zijn bijna altijd nieuwbouwwoningen waarin de modernste bouwmaterialen zijn verwerkt. Alle voordelen van energielabel A gelden voor een huis met energielabel A++ extra sterk: een lage energierekening, comfortabel om in te wonen en gewild op de huizenmarkt. Bij sommige banken zijn bovendien de voorwaarden voor een hypotheek net iets gunstiger als het om een koopwoning met energielabel A++ gaat.

Hoe komt u aan energielabel A voor uw huis?

Als u een huis koopt, moet de verkoper u het energielabel op het moment van de overdracht overhandigen. In het geval van nieuwbouw krijgt u het energielabel A van de aannemer of de projectontwikkelaar. Wilt u uw eigen huis verkopen en hebt u nog geen energielabel? Dan kunt u het energielabel A online aanvragen. U moet aantonen, bijvoorbeeld met foto's, dat uw huis aan de voorwaarden voor energielabel A voldoet. Een expert beoordeelt de aanvraag op afstand. Heeft uw huis een ander energielabel, bijvoorbeeld B? Op het energielabel staat niet alleen de letter, er staan ook tips op om uw huis energiezuiniger te maken. Als u die tips hebt opgevolgd, kunt u een nieuw, gunstiger energielabel aanvragen.