Smart Business Parks

Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst met een lokaal energienetwerk

Als bedrijf wil je vaak groeien. Met extra vestigingen, meer personeel, meer materieel. Maar met die ambitie om uit te breiden, loop je soms ook tegen grenzen aan. Want je energiebehoefte groeit ook, maar het elektriciteitsnet zit overvol. Dus een extra aansluiting of uitbreiding is niet altijd mogelijk. Die netcongestie maakt het bovendien lastig eigen opwek terug te leveren. Bovendien vraagt de wereld om aanpassingen die duurzamer en klimaatvriendelijker zijn. Een lokaal collectief energienetwerk (LCE) van consortium Smart Business Parks biedt uitkomst.

Slimme bedrijventerreinen

Het consortium Smart Business Parks bestaat uit Essent, Kuijpers en Brink. Samen realiseren we lokale energienetwerken op bedrijventerreinen. Hierbij koppelen we vraag en aanbod van energie, warmte en koude van verschillende bedrijven aan elkaar. Denk aan eigen opwek via zonnepanelen, energieopslag in batterijen, laadpleinen en op termijn ook waterstofoplossingen. Door energiesystemen met elkaar te integreren, kunnen bedrijven verduurzamen en groeien en speelt netcongestie een minder grote rol. En door daarnaast bijvoorbeeld aardgas en diesel door waterstof te vervangen, helpen we hen om vóór 2050 fossielvrij te werken.

Onze werkwijze

Ieder bedrijf heeft een eigen energievraagstuk. Een pasklare oplossing om bedrijven te clusteren is er dus niet. Ons maatwerk begint met inzicht krijgen in het energiegebruik, het energieaanbod en het energiemanagementsysteem. En we gaan aan de slag met een business case. Wat is haalbaar tegen welke prijs? Wat zijn de risico’s? Vervolgens gaan we aan de slag met de uitvoering.

Bedrijventerrein Veghel als koploper

In Veghel verduurzaamt het consortium Smart Business Parks vijf bedrijventerreinen. Hier verbinden we vraag en aanbod van energie, warmte en koude met elkaar, om zo op termijn te komen tot een of meerdere lokale collectieve energiesystemen.

 

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden voor een lokaal energienetwerk? Vul het formulier in en wij nemen contact op.

Gefinancierd door de Europese Unie

Dit project wordt gefinancierd onder het LIFE-programma, het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. De weergegeven standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.