Niet langer last van netcongestie met Essent

4 oktober 2023

Het is file op het elektriciteitsnet en er is geen beweging in te krijgen. Bedrijven staan op de wachtlijst om aangesloten te worden of een zwaardere aansluiting te krijgen. Uitbreiding van het elektriciteitsnet kost miljoenen euro’s en jaren aan werk. In de tussentijd hijgt de hete adem vanuit de overheid en Europa bedrijven behoorlijk in de nek. Om klimaatdoelen te halen moeten we van het gas af en volop verduurzamen. Maar hoe moet dat als ons elektriciteitsnet vrijwel volledig verstopt zit?

Capaciteitskaart invoeding elektriciteitsnet 2-10-2023. Bron: Netbeheer Nederland

Elektriciteitsnet vol binnen een jaar

Een ver-van-je-bedshow is netcongestie voor Nederlandse bedrijven al lang niet meer. En dus is het bittere noodzaak dat er iets verandert in het energielandschap. Mirjam Langenhuijsen-Davidson is senior adviseur Public Affairs bij Essent. Volgens haar is het twee voor twaalf. “Binnen zes tot twaalf maanden zit het elektriciteitsnetwerk helemaal vol. Een nieuwe aansluiting of uitbreiding is dan niet meer mogelijk. En ook stroom terugleveren naar het net. Ik vraag me af of bedrijven zich hier voldoende van bewust zijn. Tegelijkertijd is dit wel hun realiteit. Bovendien is er de toenemende druk om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.”

Nieuwe benadering voor netcongestie

Verandering is dus noodzakelijk en liever vandaag dan morgen. Mirjam: “Vroeger was het gemakkelijk. Had je meer elektriciteit nodig? Dan belde je de netbeheerder en nam je gewoon een zwaardere aansluiting af. Maar die vlieger gaat niet langer op, want er is geen ruimte beschikbaar. Meer kabels en stations aanleggen is enorm tijdrovend, vergunningen worden niet zomaar afgegeven en bij de bouw van bijvoorbeeld een transformatorstation komen veel andere dingen kijken. Denk aan het inpassen in de ruimte en het overleg met omwonenden. Zelfs wanneer je minimale weerstand krijgt, moet je alsnog denken aan een proces dat gemiddeld 10 jaar duurt. Tegelijkertijd willen bedrijven wel groeien en verduurzamen en daarmee elektrificeren. De traditionele manier, het uitbreiden van de netcapaciteit, is nu eenmaal niet de snelste manier om deze netcongestie tegen te gaan. Die tijd hebben we simpelweg niet.”

Benut bestaande capaciteit beter

Het is dus overvol op het elektriciteitsnet. En toch wordt slechts 20 procent van het net feitelijk gebruikt. Hoe zit dat? Vergelijk het met de file, met een spits in de ochtend en in de avond. Smeer je het aantal auto’s van de ochtend uit over de rest van de dag, dan is er geen file en rijdt iedereen door. Meer asfalt is dan niet nodig. Hetzelfde principe gaat min of meer op voor het elekticiteitsnet. Dat is nu ingericht om de individuele pieken op te vangen, maar de grenzen ervan zijn bereikt. Spreid je de elektriciteitsvraag wat meer uit over de dag? Dan benut je bestaande capaciteit beter, zonder daarvoor extra kabels aan te leggen. 

Essent EIS maakt efficiënter gebruik van de bestaande kabel

Voor onder andere bedrijventerreinen, logistiek vastgoedontwikkelaars maar bijvoorbeeld ook voetbalclubs met een groot stadion biedt Essent: Energy Infrastructure Solutions (EIS). Een totaaloplossing die helpt bij netcongestie. Aleksandar Veljanoski is sales development manager bij Essent EIS. Hij legt uit waar bedrijven en ontwikkelaars zoal tegenaan lopen. “Stel, je hebt als logistiek vastgoedontwikkelaar een aantal distributiecentra in beheer. De huurders ervan hebben uitbreiding op de planning staan. Bijvoorbeeld omdat ze extra machines willen inzetten of bij willen bouwen. Of ze willen hun logistieke vloot elektricificeren. Daarvoor hebben ze een zwaardere aansluiting nodig. Maar door het overvolle net moet de netbeheerder nee verkopen. Hetzelfde gebeurt bij nieuwbouw. Ontwerpen en plannen zijn gemaakt, maar een aansluiting wordt niet of beperkt afgegeven. Zulke netcongestieproblemen betekenen vaak forse vertraging en soms zelfs uitstel op de ontwikkel- en verduurzamingsplannen. Dat is voor niemand wenselijk. Vanuit EIS inventariseren we wat er op locatie nodig is. En we komen met oplossingen ‘achter de meter’. Dat betekent zo veel mogelijk integraal kijken naar de plaatselijke mogelijkheden wat betreft opwek, opslag en gebruik. Door opwek en afname van bedrijven lokaal op elkaar af te stemmen kun je het elektriciteitsnet ontlasten. Zo blijft er meer ruimte om te groeien en te verduurzamen.”

Energiepuzzel op lokaal niveau oplossen

Ook bedrijventerreinen doen er goed aan om te zoeken naar een collectieve oplossing zoals Essent EIS die aanbiedt. Aleksandar: “Bedrijventerreinen bestaan vooralsnog vooral uit allerlei bedrijven met een individuele aansluiting. Ruimte voor groei met deze aansluitingen is er niet meer vanwege de congestie. Ga je voor een collectieve oplossing en kun je de gezamenlijke netcapaciteit slim herverdelen naar vraag en aanbod? Dan creëer je flexibiliteit. Daarin nemen we ook de verdeling van warmte en koude mee. We helpen in het oplossen van de hele energiepuzzel en zorgen voor de digitale aansturing ervan. En als dat nodig is investeren we in extra hardware zoals batterijen, laadpalen en zonnepanelen. Zo hoeven huurders niet te investeren in een pand dat niet van hen is, en gebouweigenaren kunnen het kapitaal inzetten voor andere doeleinden. Wij dragen bovendien het risico voor het beheer van de energiesystemen. Tot slot zorgen we voor de verrekening, zodat ieder bedrijf het juiste bedrag betaalt.”

Elkaar helpen met energie

Regelgeving wordt nu aangepast, waarmee groepsaansluiting binnenkort mogelijk wordt. Maar er is meer nodig. Mirjam: “Om niet langer vanuit het individu te kijken maar naar het collectief, is vooral een verandering in denken nodig. Die cultuuromslag moeten we allemaal maken. Het bedrijfsleven, overheden en netbeheerders. En dat is misschien best spannend. Maar als we groepen laten samenwerken, bedrijven clusteren in een slimme groepsaansluiting en daarbinnen lokaal vraag en aanbod op elkaar aansluiten en zo bestaande capaciteit beter benutten, ontstaat er ruimte. En dat scheelt iedereen uiteindelijk een hoop tijd en geld. Maar dan moeten we wel sámen aan de slag. Aleksandar: “Uitbreiding van het net – meer kabels in de grond – gaat jaren duren. Essent Energy Infrastructure Solutions kan – afhankelijk van de omstandigheden – soms al binnen een jaar een duurzame oplossing hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Dus waarom wachten?”

Consortium Smart Business Parks

Op donderdag 5 oktober organiseert het consortium Smart Business Parks, bestaande uit Brink, Essent Energy Infrastructure Solutions en Kuijpers, samen met Platform Ondernemend Meierijstad een inhoudelijke bijeenkomst over het verduurzamen van het bedrijventerrein in Veghel. De bijeenkomst staat in het teken van de start van de samenwerking. Wil je hierbij aanwezig zijn? Stuur een e-mail naar eis@essent.nl 

Energy Infrastructure Solutions
eis@essent.nl


Bent u op zoek naar de klantenservice, klik hier.