Voorwaarden variabele tarieven

 • De tarieven zijn geldig vanaf set:'e',row:'Overig',col:'mkb_datum_elek'.
 • Genoemde tarieven zijn exclusief btw en exclusief tarieven en heffingen van de netbeheerder.
 • De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid elektriciteit.
 • De totale leveringskosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief en afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vastrecht genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent.
 • In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht.
 • Bij voortijdige beëindiging van een contract met vaste looptijd brengt Essent per product een opzegvergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende looptijd van het contract.
 • Bovenstaande leveringstarieven gelden voor aansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère.
 • Op de levering van elektriciteit zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
 • De kosten voor verwerking betalingsverkeer zijn 2,00 euro exclusief btw per rekening. Betaalt u via automatische incasso dan krijgt u 2,00 euro korting exclusief btw per rekening. De kosten voor het betalingsverkeer en de korting heffen elkaar dan op.
 • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De heffingskorting energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. De verlaagde heffingskorting voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is per januari 2015 beëindigd.