Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden levering stroom en gas

Op de levering van de producten en diensten van Essent zijn onze Algemene Voorwaarden voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers van toepassing. Voor een praktische uitleg kun je de Toelichting Algemene Voorwaarden raadplegen. Wat je verder van Essent mag verwachten is vastgelegd in de Kwaliteitscriteria van Essent.  

Algemene leveringsvoorwaarden
Toelichting algemene leveringsvoorwaarden
Kwaliteitscriteria


Productvoorwaarden per 1 juni 2023

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 juni 2023. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 juni blijven de dan geldende productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden Vast & Zeker Zakelijk
Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas Zakelijk

Productvoorwaarden per 1 december 2021

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 december 2021. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 november blijven de dan geldende productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden SuperDalen Zakelijk

Productvoorwaarden per 1 november 2021

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 november 2021. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 november blijven de dan geldende productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden SuperDalen Zakelijk
Productvoorwaarden Lentedeal Zakelijk

Productvoorwaarden per 1 juli 2021

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 juli 2021. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 juli blijven de dan geldende productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zakelijk
Productvoorwaarden Vast & Zeker Zakelijk

 

Productvoorwaarden per 1 oktober 2020

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 oktober 2020. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 oktober blijven de dan geldende productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas Zakelijk
Productvoorwaarden ZekerDalen Zakelijk
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar Zakelijk
Productvoorwaarden Vast & Zeker Zakelijk
Productvoorwaarden DubbelZeker Zakelijk
Productvoorwaarden Modelcontract Zakelijk

Productvoorwaarden per 1 mei 2019

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 mei 2019. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 mei blijven de dan geldende productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas Zakelijk
Productvoorwaarden ZekerDalen Zakelijk
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar Zakelijk
Productvoorwaarden Vast & Zeker Zakelijk
Productvoorwaarden DubbelZeker Zakelijk
Productvoorwaarden Modelcontract Zakelijk

 

Productvoorwaarden per 1 januari 2018

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 januari 2018. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 januari blijven de dan geldende productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden DubbelZeker Zakelijk
Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas Zakelijk
Productvoorwaarden ZekerDalen Zakelijk
Productvoorwaarden Vast & Zeker Zakelijk
Productvoorwaarden Modelcontract Zakelijk
Productvoorwaarden ZekerheidsGarantie Zakelijk

Productvoorwaarden 1 mei t/m 31 december 2017

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn van 1 mei t/m 31 december 2017. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 mei 2017 blijven de dan geldende productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden DubbelZeker Zakelijk
Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas Zakelijk
Productvoorwaarden ZekerDalen Zakelijk
Productvoorwaarden Vast&Zeker Zakelijk
Productvoorwaarden Modelcontract Zakelijk
Productvoorwaarden ZekerheidsGarantie Zakelijk

 

Productvoorwaarden vóór 1 mei 2017

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 juli 2015 en voor 1 mei 2017.

Productvoorwaarden DubbelZeker zakelijk
Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas zakelijk
Productvoorwaarden ZekerDalen Zakelijk
Productvoorwaarden Vast & Zeker zakelijk
Productvoorwaarden ModelContract zakelijk
Productvoorwaarden Zekerheidsgarantie Zakelijk

Productvoorwaarden ZekerDalen vóór 1 sept 2016

Hieronder download je de ZekerDalen productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn voor 1 september 2016.

Productvoorwaarden ZekerDalen zakelijk nieuwe klanten
Productvoorwaarden ZekerDalen klant zakelijk 3 jaar
Productvoorwaarden ZekerDalen klant zakelijk 5 jaar

 

Productvoorwaarden vóór 1 juli 2015

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn voor 1 juli 2015.

Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas
Productvoorwaarden ZekerheidsGarantie
Productvoorwaarden DubbelZeker
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar voor klanten
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar voor nieuwe klanten

 

Aansluit- en transportovereenkomst

Om energie geleverd te krijgen is een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder nodig. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing welke door de netbeheerders zijn opgesteld in samenspraak met de Consumentenbond. De bijbehorende standaard tarieven zijn te vinden op de website van de netbeheerder. Essent brengt de kosten voor de netbeheerder voortvloeiend uit de aansluit- en transportovereenkomst bij de klant in rekening.

Aansluit- en transportovereenkomst zakelijk
Algemene voorwaarden aansluit- en transportovereenkomst

Opzegvergoeding zakelijke klanten

De opzegvergoeding geldt per product en bedraagt 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst, gebaseerd op de laatst beschikbare verbruiksgegevens. De resterende waarde is gelijk aan het geldende tarief maal resterend (verwacht) volume plus vastrecht en andere overeengekomen vergoedingen.

Gedragscode Slimme Meters 2012

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt Essent gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters

Verantwoording Gedragscode Slimme Meters