Algemene voorwaarden zzp

Algemene voorwaarden levering stroom en gas

Op de levering van de producten en diensten van Essent zijn onze Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers van toepassing. Voor een praktische uitleg kun je de Toelichting Algemene Voorwaarden raadplegen. Wat je verder van Essent mag verwachten is vastgelegd in de Kwaliteitscriteria van Essent.

Algemene leveringsvoorwaarden ZZP
Toelichting Algemene Leveringsvoorwaarden ZZP
Kwaliteitscriteria

Productvoorwaarden vanaf 1 mei 2017

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 mei 2017. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 mei 2017 blijven de dan geldende productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar A
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar B
Productvoorwaarden ZekerDalen 5 jaar
Productvoorwaarden ZekerheidsGarantie
Productvoorwaarden modelcontract

Productvoorwaarden vanaf 1 juli 2015 en voor 1 mei 2017

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 juli 2015 en voor 1 mei 2017.

Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar
Productvoorwaarden ZekerDalen 5 jaar
Productvoorwaarden ZekerheidsGarantie

Productvoorwaarden vóór 1 juli 2015

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vóór 1 juli 2015.

Productvoorwaarden DubbelZeker
Productvoorwaarden Elektriciteit en Gas
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar A
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar B
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar DF
Productvoorwaarden ZekerDalen 5 jaar
Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar actietarief
Productvoorwaarden ZekerDalen 5 jaar actietarief
Productvoorwaarden Zekerheidsgarantie

Aansluit- en transportovereenkomst

Om energie geleverd te krijgen is een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder nodig. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing welke door de netbeheerders zijn opgesteld in samenspraak met de Consumentenbond. De bijbehorende standaard tarieven zijn te vinden op de website van de netbeheerder. Essent brengt de kosten voor de netbeheerder voortvloeiend uit de aansluit- en transportovereenkomst bij de klant in rekening.

Aansluit- en transportovereenkomst

Toelichting algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden meetbedrijven

Download de Algemene Voorwaarden voor Meetbedrijven

Opzegvergoeding

Bij de meeste energieleveranciers betaal je een opzegboete als je je contract opzegt voor het einde van de looptijd. Ook bij ons. Er zijn vanaf 1 juni 2023 nieuwe regels voor de opzegboete. De hoogte van de opzegboete hangt af van:  

  • de hoeveelheid energie die je nog zou afnemen 
  • het prijsverschil tussen jouw contract en een nieuw vergelijkbaar contract

Gedragscode Slimme Meters 2012

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt Essent gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters

Verantwoording Gedragscode Slimme Meters