Hoe is uw stroom samengesteld?

Op het stroometiket ziet u in een oogopslag hoe de door ons geleverde stroom is samengesteld en welke energiebronnen zijn gebruikt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), een onafhankelijke toezichthouder, controleert al deze gegevens.

Stroometiket

Hoe stelt Essent het stroometiket samen?

In de tabel ziet u onder het kopje Essent NV mix welke energiebronnen in 2016 zijn gebruikt door alle leveranciers welke in 2015 deel uitmaakten van de Essent Groep. Dit betreft de levering van elektriciteit aan consumenten en bedrijven in Nederland en België. Deelnemingen in elektriciteitsleveranciers zijn pro rata het eigendomsaandeel van Essent meegeteld.

Essent Retail Energie BV is uw elektriciteitsleverancier. In het stroometiket ziet u onder het kopje ‘Essent Retail mix’ de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Essent Retail aan alle klanten heeft geleverd. Bij ‘gewone stroom’, Groene Stroom en WindStroom rapporteren wij de samenstelling van deze specifieke producten. Conform de systematiek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is voor de berekening van de samenstelling van Groene Stroom uitgegaan van de aantallen gebruikte ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s) per bron (wind, biomassa, waterkracht, zon), zoals geadministreerd door CertiQ. Groene Stroom wordt dus pas aangemerkt als ‘groen’ als wij de levering van elektriciteit hebben gekoppeld aan het ‘inleveren’ van onze GvO’s.

De productie van elektriciteit heeft gevolgen voor het milieu. Daarom vermelden we in het stroometiket de hoeveelheid CO2-uitstoot per kWh bij de verbranding en de hoeveelheid geproduceerd kernafval per kWh. Biomassa wordt gezien als CO2-neutraal, omdat de CO2 die vrijkomt bij verbranding, kort daarvoor is opgenomen uit de atmosfeer. 

Download het stroometiket 2016