Incassoproces

Natuurlijk staat er niet meteen een deurwaarder bij u op de stoep als u een keer vergeet te betalen. Maar door op tijd te betalen, voorkomt u wel dat wij u een herinnering, aanmaning en/of een laatste betaalmogelijkheid toesturen. 

Let op: het niet betalen van uw facturen kan betekenen dat uw overeenkomst met Essent stopt en dat u afgesloten wordt van elektriciteit en/of gas. Alle hieraan verbonden kosten worden dan door de netbeheerder aan u doorberekend.

StapBetalingstermijnExtra kosten

1. U ontvangt een factuur (termijnfactuur/jaarrekening/eindrekening)

14 dagen
2. U ontvangt een herinnering14 dagen
3. U ontvangt een aanmaning7 dagen 
4. U ontvangt de laatste betaalmogelijkheid5 dagen

De kosten voor stap 3 en 4 zijn maximaal €40 per factuur (conform Wet Incasso Kosten)

5. We ontbinden het contract*


Mogelijke afsluitkosten
6. U ontvangt de eindrekening (exclusief alle openstaande facturen)14 dagen
7. We dragen onze vordering over aan een externe incassopartij
Mogelijk extra incassokosten en/of gerechtelijke kosten

*Tenzij u aan kunt tonen dat er een ernstige gezondheidsrisico is, of dat u bent aangemeld voor schuldhulpverlening. Neem hiervoor telefonisch contact op met onze klantenservice.

Kunt u niet betalen?

Heeft u hulp nodig bij het betalen van uw rekeningen of is er sprake van problematische schulden, dan adviseren wij u contact op te nemen met een schuldhulpverlenende instantie. Meer informatie