Sociale samenwerking
waarin iedereen wint

Energieversnellers

Een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we allemaal. Als individu, maar zeker als groot bedrijf. Kirstin Simons is directeur Corporate Affairs bij Essent. Zij besloot de handen ineen te slaan met de Refugee Talent Hub, een organisatie die werkgeverstalent en vluchtelingentalent samenbrengt. Een sociale samenwerking met win-win-win-potentie.


"Om vluchtelingen een kans te geven in de maatschappij, is betaald werk ontzettend belangrijk. Voor Essent dé mogelijkheid om iets te betekenen voor deze mensen.”

Van betekenis zijn voor de maatschappij

Essent werkte 3 jaar lang samen met Raad van Kinderen In deze periode dachten kinderen mee over de toekomst van Essent en de overgang naar een duurzame energievoorziening. Toen deze samenwerking stopte, was het tijd voor iets nieuws. “We hebben daar goed naar gekeken. Wat past bij ons en wat is relevant op dit moment? Ieder jaar komen er vluchtelingen naar Nederland. Om hen een kans te geven in de maatschappij, is een betaalde baan ontzettend belangrijk,” vertelt Kirstin. “Daar lag voor Essent een mogelijkheid om iets te betekenen voor deze mensen.”

Vraag, aanbod en talent komen samen

Die gedachte sluit aan op het doel en de ambitie van Essent, namelijk iedereen meekrijgen in de energietransitie. Gecombineerd met de Refugee Talent Hub-samenwerking biedt dit perspectief op een win-win-win-situatie. Kirstin legt uit waarom: “Allereerst bieden we statushouders uitzicht op een betaalde baan, wat ervoor zorgt dat ze echt meedraaien in de Nederlandse maatschappij. Wij hebben ontzettend veel vacatures voor energiemonteurs die we graag willen invullen. Dus dit aanbod willen we graag matchen met de vraag en het talent van vluchtelingen. Als dat lukt, kunnen we weer verder met ons doel om iedereen stap voor stap mee te laten doen aan de energietransitie.”

Talenten en wensen matchen met servicepartners

De ambitie is groot, zo erkent Kirstin. “Dat moet wat mij betreft ook, anders kom je nergens. We realiseren ons heel goed dat dit een proces is. Het is niet zo dat we ineens 50 statushouders aannemen. We moeten dat ook goed intern regelen met onze servicebedrijven. Stap voor stap. Want we vragen veel flexibiliteit van hen. Samen kijken we zo naar de mensen en hun vaardigheden. Hun talent en hun wensen. En die matchen we met de behoefte van de organisatie. Dat doen we bijvoorbeeld met Meet & Greets bij onze servicepartners. Een mooie manier om mensen kennis te laten maken met het vak van energiemonteur. Dankzij de eerste Meet & Greet is er inmiddels al een statushouder aan de slag als isolatiemonteur bij Nederland Isoleert. Supermooi dat dit al gelukt is! Later dit jaar volgen meer Meet & Greets.”

Energiemonteurs zoeken is slechts het begin

Op dit moment gaat het om het invullen van vacatures als energiemonteur. Maar hoe zit het dan met andere vacatures? “Op dit moment ligt onze focus op de energiemonteurs omdat we daar veel betaalde werkplekken in kunnen bieden. Dat is onze eerste stap. Maar we staan zeker open voor het invullen van andere vacatures. Denk bijvoorbeeld aan functies in IT. Misschien wordt dat wel de volgende tak van sport om voor te werven,” aldus Kirstin. Een voorzichtig perspectief op de toekomst. Voor nu richt Essent zich allereerst op technische functies.

 Kirstin Simons directeur Corporate Affairs | Essent

Iedereen is welkom

Het gaat er niet om alle vacatures te vervullen met voormalig vluchtelingen. Diversiteit in werknemers kent verschillende aspecten, benadrukt Kirstin. “Iedereen is welkom. We zien ook graag vrouwen komen in technische functies. Daarnaast werken we al lang met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En bijvoorbeeld bij Energiewacht West zijn voormalig langdurig werklozen aan de slag. Zo proberen we onze verantwoordelijkheid te nemen.”

Uitzicht op duurzaam dienstverband

Even terug naar de Refugee Talent Hub. Het succes van deze samenwerking is niet uit te drukken in getallen. “Kwaliteit boven kwantiteit,” vindt Kirstin. Elke statushouder die we een betaalde baan aan kunnen bieden, zie ik als een succes. Ik word echt blij als dat lukt. Want achter die persoon schuilt vaak een heel gezin. Dus wat mij betreft is iedere match met uitzicht op een duurzaam dienstverband al een succes. Het verbetert de kwaliteit van leven voor een persoon. En dankzij een goede match verbeteren wij onze dienstverlening.”

Neem je verantwoordelijkheid

Kirstin besluit haar verhaal met een oproep: “Door een individu te helpen dragen we maatschappelijk ons steentje bij. Als grote organisatie heb je de plicht om je slagkracht ook te benutten. Ik roep andere bedrijven van harte op om die verantwoordelijkheid ook te nemen.”

Meer weten?

Lees meer over deze sociale samenwerking met de Refugee Talent Hub. En wil je zelf energiemonteur worden? Dat kan natuurlijk. Iedereen is welkom!