Tips om de ventilatiecapaciteit te berekenen

In een geïsoleerd huis moet u zorgen voor goede ventilatie. Om zeker te zijn dat er voldoende doorstroming van lucht in uw huis is, moet u nagaan of uw ventilatiesysteem de juiste ventilatiecapaciteit heeft. Hieronder leest u wat we bedoelen met ventilatiecapaciteit en hoe u voor uw woning de benodigde ventilatiecapaciteit berekent.

Wat wordt bedoeld met ventilatiecapaciteit?

Met ventilatiecapaciteit bedoelen we het tempo waarmee uw ventilatiesysteem de lucht in uw huis ververst. De ventilatiecapaciteit wordt meestal uitgedrukt in liters per seconde, oftewel dm3/s. Hoe groter de ventilatieroosters die u gebruikt, of hoe harder het mechanische ventilatiesysteem werkt, hoe groter de ventilatiecapaciteit is.

Hoe groot moet de ventilatiecapaciteit zijn?

Ventilatie is nodig omdat we met onze ademhaling de samenstelling van de lucht veranderen. We ademen zuurstof in en waterdamp en CO2 uit. De vereiste ventilatiecapaciteit hangt dus af van het aantal personen in huis. Daarnaast moet de ventilatiecapaciteit ook groot genoeg zijn om alle vervuilde lucht af te voeren die ontstaat tijdens het koken of douchen. In het Bouwbesluit is precies geregeld hoe groot de ventilatiecapaciteit moet zijn, afhankelijk van hoe groot elke ruimte in het huis of gebouw is en hoe het wordt gebruikt. Bijvoorbeeld:

Hoe berekent u de ventilatiecapaciteit?

Om de benodigde ventilatiecapaciteit te bepalen, moet u de berekening maken die in het Bouwbesluit staat voorgeschreven. Dat is gelukkig niet erg ingewikkeld. U maakt eerst een lijst van alle ruimtes in het huis, tot aan de meterkast toe. Bij elke ruimte noteert u hoe hij wordt gebruikt en hoe groot hij is. Hierna kunt u op twee manieren verdergaan: