Wat zijn de bronnen van energie? Heeft u deze vraag beantwoord met zon, wind en water? Dat is niet zo vreemd. Dit zijn ook namelijk voor veel mensen de bekendste bronnen van groene energie. Toch hoort biomassa aan dit rijtje te worden toegevoegd, want dit is de grondstof van bio-energie. En bio-energie is een zeer schone en duurzame vorm van energie.

Biomassa: materiaal van organische oorsprong

Om bio-energie te verkrijgen is biomassa nodig. Biomassa bestaat uit diverse materialen die allen van organische oorsprong zijn. Denk hierbij aan groente-, fruit- en tuinafval uit uw eigen gft-bak, laagwaardig hout en afvalsnoeihout, rioolslib, modder, mest en zelfs plantaardige vetten en oliën (zoals oud frituurvet). Zolang het organisch is, is het geschikt om te gebruiken voor het opwekken van bio-energie.

Bio-energie opwekken

Het opwekken van bio-energie uit biomassa kan op drie manieren.

  • Verbranden: Door biomassa te verbranden in afvalverbrandingsinstallaties ontstaat er verbrandingswarmte. Deze verbrandingswarmte wordt vervolgens omgezet in elektriciteit en geleverd aan energiebedrijven, die het weer aan u leveren als groene stroom. Overigens wordt ook in kolencentrales biomassa bijgestookt voor het vormen van groene stroom. Er zijn zelfs houtverwerkingsbedrijven in Nederland die de verbrandingswarmte leveren als groene stroom aan energiemaatschappijen.
  • Vergisten: Het vergisten of laten rotten van biomassa, zonder zuurstof onder invloed van geselecteerde bacteriën, zorgt ervoor dat bepaalde gassen vrijkomen. Dit wordt biogas genoemd en bestaat uit CO2 en methaan. Om ervoor te zorgen dat dit gas ook gebruikt kan worden voor huishoudens moet het eerst worden bewerkt en gezuiverd.
  • Vergassen: Wordt biomassa verbrandhit zonder zuurstof (en andere speciale omstandigheden), dan ontstaan er brandbare gassen. Het is dus meer een soort verbranding dan echt het vergassen van biomassa zelf.

Bio-energie in de groene-energiemarkt

Vervolgens wordt de groene stroom of het biogas gebruikt op de energiemarkt. Wist u dat biomassa voor 100% verantwoordelijk is voor schone brandstof in de auto-industrie? 80% voor groen verwarmen en 50% voor het opwekken van groene stroom. Dat is best een groot aandeel op de markt van groene stroom. Vaak wordt biomassa samen met fossiele brandstoffen gebruikt voor het opwekken van onze huidige energie. Wilt u ook groene stroom voor uw woning? Dan kunt u dit aangeven in uw energiecontract. Hiermee draagt u tevens bij aan het verduurzamen van de energie-industrie.