Algemene Inkoopvoorwaarden

In principe doet Essent alleen zaken met leveranciers op contractbasis. Op deze manier is Essent samen met u als leverancier in staat om een overeenkomst te sluiten waarin specifieke zaken, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en HSE en andere relevante condities zijn meegenomen.
Indien dit niet mogelijk, onpraktisch of onwenselijk is (bijvoorbeeld voor relatief kleine aankopen) worden Algemene Inkoopvoorwaarden gebruikt.

Gezondheid, Veiligheid & Milieu

Factuur fysiek te verzenden naar:
P/A:Zentraler Rechnungseingang 
54189 TRIER 
Deutschland

Correspondentie met betrekking tot facturatie (herinneringen en aanmaningen) fysiek te verzenden naar:
[Naam Business Unit] 
Willemsplein 4
5211 AK ‘s-Hertogenbosch

Vragen?

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij, vul dan dit contactformulier in.

General Procurement Conditions

Basically Essent does business only with suppliers on a contractual base. In this way, together with the supplier Essent is able to make agreements on industry-specific issues, such as Sustainability, HSE and other conditions.
If this is impossible or impractical (e.g. for relatively small purchases) General Terms and conditions of Purchase are used.

Corporate Social Responsibility

Health, Safety & Environment

Invoices must be send to:
P/A:Zentraler Rechnungseingang
54189 TRIER
Deutschland

Correspondence regarding invoices (reminders, warnings) must be send to:
[Name Business Unit]
Willemsplein 4
5211 AK ‘s-Hertogenbosch

Questions?

Click here for an overview of frequently asked questions 

Is your question not here? Please use our contactform.