Algemene Inkoopvoorwaarden

See below for English version of General Procurement Conditions.

In principe doet Essent alleen zaken met leveranciers op contractbasis. Op deze manier is Essent samen met u als leverancier in staat om een overeenkomst te sluiten waarin specifieke zaken, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en HSE en andere relevante condities zijn meegenomen.
Indien dit niet mogelijk, onpraktisch of onwenselijk is (bijvoorbeeld voor relatief kleine aankopen) worden Algemene Inkoopvoorwaarden gebruikt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gezondheid, Veiligheid & Milieu

Verzenden van facturen:

Er zijn 2 manieren om een factuur aan te bieden bij Essent, waarvan optie 2 alleen is toegestaan als u nog niet bent uitgenodigd voor het gebruik van Tradeshift (optie 1):


 1. Verzending via Tradeshift
  Facturen dienen te worden aangeboden via dit digitale platform voor elektronisch factureren. Elke andere manier van factureren wordt niet geaccepteerd, tenzij u nog geen uitnodiging hebt ontvangen voor het gebruik van Tradeshift.
  Meer informatie over Tradeshift vindt u via de link: https://innogy.support.tradeshift.com/?locale=nl.

 2. Digitaal verzenden naar invoices_essent@innogy.com
  Om facturen via e-mail correct te kunnen verwerken zijn er een aantal belangrijke eisen waaraan moet worden voldaan:
  - Slechts 1 factuur per e-mail aanbieden. Overige facturen worden door het systeem als bijlage opgeslagen en niet als factuur herkend.
  - Alleen PDF bestanden zijn toegestaan.
  - Er kunnen alleen facturen worden aangeboden. Overige documenten (zoals herinneringen en aanmaningen) worden niet verwerkt en kunnen niet worden behandeld.
  - Fysiek verstuurde facturen worden niet in behandeling genomen.
  - Het vestigingsadres dient altijd op de factuur te worden vermeld.


Vestigingsadres:
<Naam Business Unit>
Willemsplein 4
5211 AK  ’s-Hertogenbosch
Nederland

Facturatievragen, betalingsherinneringen en aanmaningen

Deze kunnen digitaal gestuurd worden aan Finance_SSC_AP@innogy.com.
Aangetekende post kan verstuurd worden aan:
<Naam Business Unit>
Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch

Vragen?

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail naar Finance_SSC_AP@innogy.com.

General Procurement Conditions

Basically Essent does business only with suppliers on a contractual base. In this way, together with the supplier Essent is able to make agreements on industry-specific issues, such as Sustainability, HSE and other conditions.
If this is impossible or impractical (e.g. for relatively small purchases) General Terms and conditions of Purchase are used.

Corporate Social Responsibility

Health, Safety & Environment

Sending invoices:

There are 2 possibilities for sending invoices. Option 2 is only allowed if you are not yet invited to use Tradeshift (option 1):

 1. Using Tradeshift
  The Tradeshift e-invoicing platform is now the standard process for sending invoices. You must always use Tradeshift once on-boarded, other methods will not be accepted. If you are not yet invited to use Tradeshift you can use option 2 for sending your invoices.
  You can find more information about Tradeshift using the following link: https://innogy.support.tradeshift.com/?locale=en-gb

 2. Digitally through invoices_essent@innogy.com
  Some important requirements must be met to ensure your invoice is successfully processed.
  - Only 1 invoice in 1 pdf-file per mail is allowed (only the first invoice will be put correctly into the system. Other invoices will become attachments instead of different invoices).
  - Only pdf-formats will processed (no excel, word, xml or other formats)
  - Only invoices will processed (so no dunning documents)
  - Invoices sent through traditional mail (hard copy) will not be accepted.
  - The formal place of establishment should always be mentioned on the invoice.
Place of establishment:
<Name of Business Unit>
Willemsplein 4
5211 AK  ’s-Hertogenbosch
Nederland

Questions about invoices, payment reminders and dunning documents

Those can be sent digitally to Finance_SSC_AP@innogy.com.
Registered mail can be sent to:
<Name of Business Unit>
Willemsplein 4
5211 AK  ’s-Hertogenbosch
Nederland

Questions?

Click here for an overview of frequently asked questions 

Is your question not here? Please send an email to Finance_SSC_AP@innogy.com.