Algemene Inkoopvoorwaarden

In principe doet Essent alleen zaken met leveranciers op contractbasis. Op deze manier is Essent samen met u als leverancier in staat om een overeenkomst te sluiten waarin specifieke zaken, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en HSE en andere relevante condities zijn meegenomen.
Indien dit niet mogelijk, onpraktisch of onwenselijk is (bijvoorbeeld voor relatief kleine aankopen) worden Algemene Inkoopvoorwaarden gebruikt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gezondheid, Veiligheid & Milieu

Digitaal verzenden van facturen:

Aanbieden van facturen via SRV_INVOICES_ESSENT.Service@rwe.com
Om facturen via e-mail correct te kunnen verwerken zijn er een aantal belangrijke eisen waaraan moet worden voldaan:
 • slechts 1 factuur per e-mail aanbieden. Overige facturen worden door het systeem als bijlage opgeslagen en niet als factuur herkent;
 • alleen PDF bestanden zijn toegestaan;
 • er kunnen alleen facturen worden aangeboden via het e-mailadres SRV_INVOICES_ESSENT.Service@rwe.com
 • Overige documenten (zoals herinneringen en aanmaningen) worden niet verwerkt en kunnen niet worden behandeld;
 • Let op: het is niet nodig om een factuur zowel digitaal als fysiek op te sturen.

Fysiek verzenden van facturen:

[naam Business Unit]
P/A:Zentraler Rechnungseingang
54189 TRIER
Deutschland

Correspondentie met betrekking tot facturatie (herinneringen en aanmaningen) fysiek te verzenden naar:

[Naam Business Unit]
Willemsplein 4
5211 AK ‘s-Hertogenbosch

Vragen?

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij, vul dan dit contactformulier in.

General Procurement Conditions

Basically Essent does business only with suppliers on a contractual base. In this way, together with the supplier Essent is able to make agreements on industry-specific issues, such as Sustainability, HSE and other conditions.
If this is impossible or impractical (e.g. for relatively small purchases) General Terms and conditions of Purchase are used.

Corporate Social Responsibility

Health, Safety & Environment

Digital sending of invoices:

Digitally through SRV_INVOICES_ESSENT.Service@rwe.com.
However, some important criteria apply in order for digital processing to take place successfully:
 • Only 1 invoice in 1 PDF-file per mail is allowed (only the first invoice will be put correctly into the system. Other invoices will become attachments instead of
  different invoices);
 • Only PDF-formats will be processed (no excel, word, xml or other formats);
 • Only invoices will be processed (so no dunning documents!);
 • Please either send the invoices digitally OR through traditional mail (hard copy), so not both ways.

Physical sending of invoices

[Name Business Unit] 

P/A:Zentraler Rechnungseingang
54189 TRIER
Deutschland

Correspondence regarding invoices (reminders, warnings) must be sent to:

[Name Business Unit]
Willemsplein 4
5211 AK ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

Questions?

Click here for an overview of frequently asked questions 

Is your question not here? Please use our contactform.