Geld terug of bijbetalen op uw afrekening?

Er zijn verschillende redenen waarom u moet bijbetalen op uw jaarafrekening of juist geld terugkrijgt. Hieronder een opsomming van mogelijke oorzaken.

Mogelijke oorzaken waarom u geld terugkrijgt:

  • Uw termijnbedrag ligt hoger dan de kosten voor uw werkelijke vebruik.
  • Door veranderde omstandigheden (bijvoorbeeld uit huis gaande kinderen, isolatie of spaarlampen) bent u minder energie gaan verbruiken.
  • U bent vaak van huis geweest, waardoor u minder energie heeft verbruikt.  

Mogelijke oorzaken waarom u moet bijbetalen:

  • Uw verbruik is te laag ingeschat, hierdoor was uw termijnbedrag niet toereikend.
  • Door veranderde omstandigheden (bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of nieuwe apparatuur) bent u meer energie gaan verbruiken.
  • Heeft u uw meterstanden later ingediend? Uw jaarafrekening kan hierdoor een berekening over langer dan 1 jaar bevatten.
  • Uw termijnbedrag is het afgelopen jaar verlaagd, terwijl u niet minder bent gaan verbruiken.
  • Was het voorgaande seizoen kouder dan gemiddeld? Dan heeft u mogelijk meer energie verbruikt.
Voorkom verrassingen door minimaal 6 keer per jaar gebruik te maken van de VerbruiksManager. Hiermee krijgt u gratis advies over de hoogte van uw termijnbedrag op basis van uw actuele meterstanden.