Voorbeeld jaarrekening

Wij geven u graag een voorbeeld. Bij de verschillende onderdelen ziet u groene informatie-icoontjes. Als u hier op klikt, verschijnt de uitleg bij het betreffende onderdeel. De bedragen die u ziet, zijn fictief.

 1. voorzijde | achterzijde
  1. Factuurgegevens
  2. Correspondentieadres
  3. Producten
  4. Kosten
  5. Extra
  6. Totale kosten
  7. Door u te ontvangen
  8. U nieuwe termijnbedrag
  9. Verbruik
  1. Verbruik elektriciteit
  2. Verbruik gas
  3. Begin- en eindstanden
  4. Verbruikshistorie
  5. Eerder in rekening gebrachte termijnbedragen
  6. Specificatie BTW
 1. EAN-code gas

  De unieke code van uw gasaansluiting, toegekend door uw netbeheerder.

  EAN-code elektriciteit

  De unieke code van uw elektriciteitsaansluiting, toegekend door uw netbeheerder.

  Leveringsadres

  Het adres waarop de energie geleverd wordt en waar deze factuur betrekking op heeft.

  Klantnummer

  Uw persoonlijke nummer binnen Essent.

  Machtiging

  Het unieke nummer van uw incassomachtiging aan Essent.

  Factuurdatum

  Op deze dag is uw jaarafrekening opgemaakt.

  Factuurnummer

  De unieke code van deze rekening.

  Gebruikersnaam Mijn Essent

  Veel klanten maken voor al hun energiezaken gebruik van Mijn Essent. Zij vinden hier hun gebruikersnaam.

 2. De adresgegevens waarnaar alle correspondentie wordt verstuurd

 3. Hier staan de producten die u afneemt en waarover uw verbruik wordt berekend.

 4. Netbeheerkosten

  Netbeheerkosten Dit zijn de kosten die wij namens uw regionale netbeheerder in rekening brengen voor het gebruik van het elektriciteits- en gasnet, de meterhuur, het meterbeheer en het meteronderhoud. Essent heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten. De kosten bestaan uit vaste kosten. Deze zijn vastgesteld op basis van de zwaarte van uw meter.

  Energiebelasting

  Deze belasting wordt vastgesteld door de overheid. Wij innen deze bedragen bij u en dragen dit af aan de overheid. De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw elektriciteits- en gasverbruik. Energiebelasting is ingevoerd om een verantwoord verbruik van energie te stimuleren.

  Opslag Duurzame Energie

  Opslag Duurzame Energie wordt vastgesteld door de overheid. Wij innen deze bedragen bij u en dragen dit af aan de overheid. De hoogte van de Opslag Duurzame Energie is afhankelijk van de hoogte van uw elektriciteits- en gasverbruik. Opslag Duurzame Energie wordt als aparte belasting door de overheid geheven om burgers en bedrijven inzicht te geven in welk bedrag ze betalen voor de stimulering van duurzame energie.

 5. Door u geactiveerde extra services

  Als u extra services van Essent heeft, worden deze hier in rekening gebracht.

  Service- en administratiekosten

  Betaalt u via een handmatige betaling, dan vindt u hier het bedrag dat Essent u daarvoor in rekening heeft gebracht (2,82 euro inclusief btw per maand).

  Kortingen

  Betaalt u per automatische incasso, dan ontvangt u een korting van 2,42 euro inclusief btw per maand. Deze korting maal het aantal maanden dat u per automatische incasso heeft betaald, vindt u hier.

 6. Totaal werkelijke kosten, exclusief btw

  Hier staat het totaalbedrag van de bovengenoemde kosten, exclusief btw

  Totaal werkelijke kosten, inclusief btw

  Hier staat het totaalbedrag van de bovengenoemde kosten, inclusief btw

  Termijnbedragen

  Hier staat het totaal van de in rekening gebrachte termijnbedragen van het afgelopen verbruiksjaar. Bij het opstellen van de jaarafrekening zijn wij ervan uitgegaan dat u alle termijnen heeft voldaan.

 7. Door u te ontvangen / betalen

  Dit is het verschil tussen de kosten van het werkelijke verbruik en de vooraf gefactureerde termijnbedragen. Dit kan betekenen dat u geld ontvangt of moet bijbetalen op basis van uw verbruik. Een door u te ontvangen bedrag wordt verrekend met eventueel nog openstaande bedragen.

  Het nieuwe termijnbedrag is losgekoppeld van de jaarafrekening. Betaalt u via een handmatige betaling, dan ontvangt u een aparte rekening voor het eerste termijnbedrag van het nieuwe verbruiksjaar. Als u per automatische incasso betaalt, wordt dit termijnbedrag binnenkort afgeschreven.

 8. Dit is uw nieuwe termijnbedrag. Dit bedrag betaalt u maandelijks om ervoor te zorgen dat u niet in één keer een groot bedrag hoeft te voldoen aan het einde van het verbruiksjaar. Het termijnbedrag is gebaseerd op uw verwachte jaarverbruik. Bij het berekenen wordt rekening gehouden met uw verbruik van het afgelopen jaar, de weersinvloeden en eventueel te verwachten prijswijzigingen in de energiemarkt.

  Het nieuwe termijnbedrag is losgekoppeld van de jaarafrekening. Betaalt u via handmatige betaling, dan ontvangt u hiervoor een aparte rekening. Betaalt u per automatische incasso, dan wordt dit bedrag binnenkort afgeschreven.

  Gebruikersnaam Mijn Essent

  Veel klanten maken voor hun energiezaken gebruik van Mijn Essent. Zij vinden hier hun gebruikersnaam.

 9. Hier staat het totale verbruik elektriciteit (kWh) en/of gas (m3), gedurende de leveringsperiode waar deze jaarafrekening betrekking op heeft. Dit verbruik is gebaseerd op de meterstanden die door uw netbeheerder zijn opgenomen of door u zelf zijn doorgegeven. Als u deze niet (op tijd) heeft doorgegeven, heeft de netbeheerder een schatting gemaakt.

 10. Voor elektriciteit kan het zijn dat er 2 telwerken in het pand aanwezig zijn. In dat geval worden beide op uw rekening vermeld. Vooraan staat het totale verbruik van elektriciteit in kWh over de verbruiksperiode. Dit is het verschil tussen de beginstanden en de eindstanden. We baseren dit verbruik zoveel mogelijk op werkelijke meterstanden. Als we de meterstanden niet(op tijd) ontvangen, worden de standen geschat. Dit kan leiden tot een verschil met de werkelijke standen. Afhankelijk van de situatie kan dit gecorrigeerd worden.

  U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de meterstanden. Als u dit niet heeft gedaan, wordt er geen correctie gemaakt. De eventuele verschillen tussen de werkelijke en de geschatte standen worden automatisch op volgende jaarafrekening weer verrekend, mits u inmiddels de juiste standen heeft doorgegeven.

 11. Vooraan staat het totale verbruik van gas in m3 over de verbruiksperiode. Dit is het verschil tussen de beginstanden en de eindstanden plus de correctiefactor gas. Om uw daadwerkelijke gasverbruik te bepalen, wordt uw verbruik herberekend op basis van de correctiefactor van uw aansluiting. Deze correctiefactor geeft de verbrandingswaarde van een brandstof aan. Hoe hoger de correctiefactor van een brandstof, hoe minder ervan nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Door kleine afwijkingen in de correctiefactor van het gas dat in Nederland wordt geleverd, krijgt u soms meer of minder energie dan uw gasmeter aangeeft. De correctie van het verbruik op basis van de correctiefactor wordt de correctiefactor gas genoemd.

 12. Hier ziet u het totaalverbruik van elektriciteit en gas per verbruiksjaar.

 13. Beginstand

  De beginstand is de meterstand aan het begin van de afrekenperiode. Deze meterstand kan door de netbeheerder opgenomen zijn of is door uzelf doorgegeven. Indien de werkelijke meterstanden niet (tijdig) zijn doorgegeven dan is er door de netbeheerder een schatting gemaakt.

  Eindstand

  De eindstand is de meterstand aan het einde van de afrekenperiode. Deze meterstand kan door de netbeheerder opgenomen zijn of is door uzelf doorgegeven.

  Indien de werkelijke meterstanden niet (tijdig) zijn doorgegeven, dan is door de netbeheerder een schatting gemaakt.

 14. Hier vindt u een overzicht van de in rekening gebrachte termijnbedragen voor het afgelopen verbruiksjaar. De weergegeven termijnbedragen zijn in mindering gebracht op deze afrekening, het totaalbedrag ziet u op de voorzijde terug onder 'Af: in rekening gebrachte termijnbedragen (incl. btw)'.

  Let op: dit is geen betalingsoverzicht, niet betaalde termijnbedragen worden weergegeven in dit overzicht en hiervoor blijft uw betalingsverplichting staan. Bij het opstellen van de afrekening zijn wij ervan uitgegaan dat u alle termijnbedragen heeft betaald.

 15. Hier ziet u een specificatie van de btw op de gehele factuur. Per kop wordt aangegeven welk btw-tarief van toepassing is. Het totale btw-bedrag wordt verrekend met de reeds gefactureerde btw in het termijnbedrag. Het resterende bedrag staat achter: btw in saldo jaarafrekening.