Uw storing melden

Storingsnummer 0800 9009

Ruikt u gas, heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Of valt de elektriciteit in uw huis geheel of gedeeltelijk uit? Controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is. Kunt u de oorzaak niet vinden, bel dan met 0800-9009 (gratis).

Gasstoring?

Heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Houdt u zich dan aan de volgende regels.

 • Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter.
 • Open ramen en deuren.
 • Gebruik geen open vuur.
 • Rook niet.
 • Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc.
 • Voorkom vonkvorming.
 • Ga naar buiten en bel het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800 9009 (gratis).

Stroomstoring?

Als de stroom in uw huis of bedrijfspand geheel of gedeeltelijk uitvalt, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is.

Heeft u een storing (kortsluiting) in een van uw elektrische apparaten?

 • Schakel het apparaat uit.
 • Haal de stekker uit het stopcontact.
 • Vervang de groepszekering in de meterkast.
 • Schakel zonodig de groepsschakelaar of de aardlekschakelaar weer in.

Heeft u een doorgesmolten hoofdzekering in uw elektrische installatie?
Moderne installaties hebben een hoofdautomaat in plaats van een hoofdzekering. Heeft u zo'n moderne installatie, schakel dan eerst alle groepen uit en schakel vervolgens de hoofdautomaat veilig in.

Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom

Gas- of stroomstoringen meldt u via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800 - 9009 (gratis).

Uw melding komt terecht bij uw lokale netbeheerder die meteen de juiste maatregelen neemt om uw probleem op te lossen. Het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom geldt uitsluitend voor meldingen van storingen in levering en transport van gas en/of elektriciteit tot en met de meteraansluiting.