13
maart
2024
|
11:00
Europe/Amsterdam

Essent maakt minder winst en investeert fors meer in betaalbaarheid van energie

Nederlands onderdeel van E.ON Group rapporteert bruto winstmarge van 2,1%

De bruto winstmarge van Essent bedroeg in 2023 2,1%. Dit is een daling ten opzichte van de 3,2% vorig jaar. In de afgelopen drie jaar was deze gemiddeld 4%. Het bedrijfsresultaat bedroeg in 2023, voor afschrijvingen en belastingen, €227 miljoen. Ook dat is €97 miljoen minder dan vorig jaar. In het jaar van het prijsplafond was de temperatuur relatief hoog, wisten klanten meer energie te besparen en daalden de leveringstarieven. Ondanks de dalende winst, investeerde Essent meer dan drie keer zoveel in het versnellen van de energietransitie ten opzichte van het jaar daarvoor (bijna 150 miljoen euro).

“In 2023 wilden we onze klanten zoveel mogelijk zekerheid bieden. We zijn erin geslaagd om het prijsplafond snel en effectief uit te voeren. En ondanks de aanhoudende onzekerheid op de internationale markt, was Essent als eerste grote leverancier in staat weer vaste contracten aan te bieden onder het prijsplafond. Sindsdien zijn honderdduizenden klanten overgestapt naar een vast contract. Ook kondigden we vanaf het tweede kwartaal, drie kwartalen op rij een tariefverlaging aan richting klanten met een variabel contract. Essent is daarnaast aanjager geweest voor het Noodfonds Energie. Met onze financiële bijdrage bieden we een stevig vangnet voor de mensen die dit het hardste nodig hebben.”

Resi Becker, CEO Essent

Energietransitie voor ieder huishouden
Het onderzoek dat Essent recent heeft laten uitvoeren door Berenschot naar hoe de energierekening zich de komende tien jaar ontwikkelt, heeft aangetoond dat de energietransitie op lange termijn leidt tot grotere sociaaleconomische ongelijkheid. Dit komt mede door het huidige overheidsbeleid waardoor de energiebelasting op gas stijgt en de netbeheerkosten aanzienlijk toenemen. Als het verduurzamen van de woning echter onmogelijk is en er nog steeds aardgas wordt gebruikt, worden vooral kwetsbare huishoudens komende jaren geconfronteerd met een blijvend hoge energierekening. In totaal gaat het om een grote groep van 2,8 miljoen huishoudens. Essent spant zich dit jaar in voor voortzetting van het landelijk isolatieprogramma en roept op het Noodfonds Energie uit te breiden voor het gericht verduurzamen van woningen van kwetsbare huishoudens.

Investeringen in energieopslag om prijsschommelingen op te vangen
Om uitzonderlijke prijspieken beter op te vangen is in 2023 geïnvesteerd in grootschalige opslag van energie. De in gebruik name van de twee grootschalige batterijen in Vlissingen zijn daarin flinke mijlpalen. Batterijen worden steeds belangrijker, omdat wind- en zonne-energie daarmee op momenten van overschot kan worden opgeslagen. Ook dit helpt tegen netcongestie en stelt Essent beter in staat om prijsschommelingen op te vangen voor onze klanten.

Slim energiemanagement
Grip hebben op de energierekening start met inzicht in het energieverbruik en op-maat advies om het huis optimaal te verduurzamen. In 2024 zal Essent hier vol op blijven inzetten.

“In de toekomst zullen we zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, batterijen en huishoudelijke apparaten steeds beter op elkaar kunnen afstemmen. Dat willen we zo makkelijk mogelijk maken. Daarom werken we onverminderd door aan het verbeteren van onze mobiele app en hebben we ons landelijk netwerk uitgebreid door te investeren in de overnames van de installatiebedrijven Mampaey en Solar Concept. Hiermee willen we onze klanten overal een totaal assortiment kunnen bieden en stap voor stap vooruit helpen in de energietransitie.”

Resi Becker, CEO Essent

Essent investeert bovendien gemiddeld €50 miljoen euro per jaar in lokale integrale energiesystemen om complete woonwijken en bedrijfsterreinen van het gas te halen en in plaats daarvan duurzaam te verwarmen en te koelen, veelal in nauwe samenwerking met gemeenten. Het project Trekvliet-Maanweg in Den Haag en het bedrijventerrein in Veghel zijn daar mooie voorbeelden van. De overname van Equans Energy Solutions, gespecialiseerd in Warmte Koude Opslag (WKO) systemen, past ook bij die ambitie. Hiermee biedt Essent ook oplossingen voor het groeiende probleem van een overvol stroomnet.

Over de resultaten
Essent is onderdeel van E.ON Group. De jaarcijfers van E.ON kunnen hier worden geraadpleegd.

Boilerplate

Over Essent
Essent is marktleider in Nederland en levert elektriciteit en gas aan zo’n 2,5 miljoen huishoudens. Essent helpt huishoudens bij de volgende stap in energie, klein of groot. We leveren diverse producten en diensten, van isolatie tot warmtepompen en smarthome oplossingen. Met onze mensen op kantoor en de ruim 1.800 monteurs en adviseurs in het land staan we dagelijks klaar voor onze klanten. Ook wordt geïnvesteerd in innovatieve oplossingen met waterstof, modulaire lokale warmtenetten en batterijopslag. Zo werken wij dag in dag uit aan de energietransitie. Essent is onderdeel van E.ON, één van de grootste energiebedrijven in Europa.