Studie: ammoniak-kraker realistisch en veilige methode voor grootschalige waterstofimporten

Samenvatting

Een studie van adviesbureau Fluor in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en 17 bedrijven uit de regio laat zien dat het technisch en economisch haalbaar is om met een grootschalige kraker ammoniak op veilige wijze om te zetten in 1 miljoen ton waterstof per jaar.

Waterstof en waterstofverbindingen zoals ammoniak spelen een sleutelrol in de energietransitie ter vervanging van aardgas, voor duurzaam transport en als grondstof voor de industrie en groene chemie. Een groot deel van de waterstof voor Noordwest-Europa zal worden geïmporteerd, onder andere in de vorm van ammoniak, dat makkelijker verscheept kan worden dan waterstof. In de regel kan een miljoen ton groene waterstof ongeveer 10 miljoen ton CO2-reductie opleveren.

“Essent/E.ON heeft meegewerkt aan deze studie omdat we plannen hebben om klanten in Nederland, België en Duitsland te voorzien van groene waterstof. De studie geeft inzicht in aspecten als veiligheid en kosten en toont aan hoe grootschalige conversie van ammoniak naar waterstof mogelijk is. Dit zal een belangrijke rol spelen in het leveren van groene waterstof aan onze klanten en daarmee het versnellen van de energietransitie.”

Maarten Moolhuysen, directeur Waterstof bij Essent
studie-ammoniak-kraker

In de studie is een inventarisatie gemaakt van beschikbare, bewezen technologieën voor het omzetten van (geïmporteerde) ammoniak naar waterstof en een analyse gemaakt van de veiligheid, benodigde ruimte, kosten, logistieke implicaties en verwachte emissies van een grootschalige ammoniak-kraker. Daarbij is gebruik van één centrale kraker en opslaglocatie vergeleken met het opzetten van meerdere, gedecentraliseerde krakers of opslagpunten.

De analyse laat zien dat er meerdere bewezen technieken beschikbaar zijn die grootschalig kunnen worden ingezet. Ook past een ammoniak-kraker binnen de veiligheidscontouren van de haven en beschikt het industriële cluster in Rotterdam over de benodigde ervaring en kennis voor de veilige opslag en transport van ammoniak. 

Fluor verwacht dat een centrale grootschalige kraker in lagere kosten resulteert dan een decentrale aanpak, met name dankzij schaalvoordelen en efficiëntere opslag en transport van de waterstof. 

Een ammoniak-kraker stoot geen broeikasgassen uit en slechts minimale hoeveelheden stikstofoxiden. De inzet van waterstof in industrie en transport resulteert netto in grote reducties in emissies van CO2 en stikstofoxiden. 

De industrie in Rotterdam beschikt over lange ervaring met de veilige opslag en doorvoer van ammoniak, dat onder andere als grondstof wordt gebruikt voor kunstmest. In de toekomst zal ammoniak naar verwachting ook een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van sectoren als chemie en scheepvaart.

Maarten Moolhuysen, directeur Waterstof bij Essent licht toe: “Essent/E.ON heeft meegewerkt aan deze studie omdat we plannen hebben om klanten in Nederland, België en Duitsland te voorzien van groene waterstof. De studie geeft inzicht in aspecten als veiligheid en kosten en toont aan hoe grootschalige conversie van ammoniak naar waterstof mogelijk is. Dit zal een belangrijke rol spelen in het leveren van groene waterstof aan onze klanten en daarmee het versnellen van de energietransitie.”

De deelnemers zijn op basis van de studie in gesprek over eventuele vervolgstappen en projecten.  De samenvatting van de studie is hier beschikbaar.
 

Boilerplate

Essent is marktleider in Nederland en levert elektriciteit en gas aan zo’n 2,5 miljoen huishoudens. Essent helpt huishoudens bij de volgende stap in energie, klein of groot. We leveren diverse producten en diensten, van isolatie tot warmtepompen en smarthome oplossingen. Met onze mensen op kantoor en de ruim 1.800 monteurs en adviseurs in het land staan we dagelijks klaar voor onze klanten. Ook wordt geïnvesteerd in innovatieve oplossingen met waterstof, modulaire lokale warmtenetten en batterijopslag. Zo werken wij dag in dag uit aan de energietransitie. Essent is onderdeel van E.ON, één van de grootste energiebedrijven in Europa. 

Laatste nieuws