26
oktober
2022
|
14:45
Europe/Amsterdam

Essent verwelkomt extra hulp aan klanten die moeite hebben met het betalen van de energierekening

Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor worden huishoudens en andere kleinverbruikers met betalingsproblemen extra geholpen en worden zij minder snel afgesloten, als zij hun energierekening niet meer kunnen betalen. Deze aangescherpte regeling geldt tot 1 april 2023. Essent vindt het belangrijk dat mensen extra hulp krijgen bij de hoge energierekening en dat zij minder snel afgesloten kunnen worden.  

Betalingsregeling
Door de hogere energieprijzen, hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Daarom is besloten dat energieleveranciers hun uiterste best moeten blijven doen om te voorkomen dat huishoudens en andere kleinverbruikers tot 1 april 2023 worden afgesloten als zij hun rekening niet meer kunnen betalen. Een belangrijke voorwaarde is dat huishoudens en andere kleinverbruikers in contact blijven met hun energieleverancier en meewerken aan betalingsregelingen om de maandelijkse termijnbedragen te blijven betalen. Iets wat bij Essent steeds een uitgangspunt is: zolang we in contact staan met de klant, dan is er van afsluiten geen sprake. Als echter reactie op de extra betalingsherinneringen en pogingen van een energieleverancier om in contact te komen uitblijft, kan de energieleverancier het contract opzeggen, met mogelijke afsluiting als gevolg. Afsluiten willen we allemaal voorkomen, maar kan wel een uiterste consequentie zijn.

Contact belangrijk
Wat is nu afgesproken? De aanscherping van het gezamenlijk overeengekomen afsluitbeleid in Nederland is een van de maatregelen om huishoudens en andere kleinverbruikers te compenseren voor de hoge energierekening en financiële problemen (zoveel mogelijk) te vermijden. Tussen oktober 2022 en april 2023 ontvangen klanten drie schriftelijke herinneringen met de vraag om tot een haalbare betalingsregeling te komen. Zodra er contact is over een betalingsregeling, worden de herinneringen stopgezet. Treden klanten na drie schriftelijke herinneringen niet in contact met de energieleverancier, dan kan alsnog worden besloten om de netbeheerder het signaal tot afsluiting te geven.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Energieleveranciers hebben de afgelopen maanden ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om kleinverbruikers te helpen met het betalen van de hogere energierekening. Essent helpt haar klanten met het betaalbaar houden van de energierekening door klanten te helpen met verbruiksvermindering. Daarnaast werkt zij sinds maart 2022 samen met een aantal energieleveranciers aan een actieplan tegen energiearmoede en volgt hieruit op korte termijn een landelijk noodfonds waaruit onder voorwaarden een bijdrage kan worden verkregen om de maandelijkse termijnbedragen te kunnen blijven betalen. Verder werkt de sector al jaren nauw samen met gemeenten en schuldhulpverleners, onder andere via het convenant Vroegsignalering.

Stabiliseren energiemarkt
In de turbulente energiemarkt van vandaag zet Essent zich dag-in-dag-uit in voor het stabiliseren van de energiemarkt en de impact daarvan voor haar klanten op kortere en langere termijn. Daarin staat Essent zoveel mogelijk naast de klant met uitleg en oplossingen die werken. De tijdelijke aanscherping van de afsluitregeling voor Nederlandse huishoudens en ondernemingen passen bij deze ambitie.