Contractbreuk: wat is dat precies?

Contractbreuk ontstaat wanneer u tijdens de looptijd van uw energiecontract overstapt naar een andere energieleverancier. Het woord contractbreuk klinkt heel ernstig, maar het komt vaker voor dan u denkt. Energieleveranciers hebben bij contractbreuk recht op een opzegvergoeding, afhankelijk van de resterende looptijd van uw contract.

Over de hoogte van de opzegvergoeding zijn in de wet afspraken gemaakt, zodat u en de energieleverancier weten waar ze aan toe zijn. Vaak is het openbreken van een energiecontract zelfs financieel aantrekkelijk en kunt u op jaarbasis aanzienlijk besparen. Lees meer over contractbreuk en alles wat daarmee te maken heeft.

Wat is contractbreuk precies? Een voorbeeld

Stel, u heeft op internet een goede aanbieding gezien van een andere dan uw huidige energieleverancier. Als het energiecontract dat u op dit moment heeft voor bepaalde tijd is afgesloten, dan krijgt u bijna altijd te maken met contractbreuk indien u besluit om over te stappen naar de andere energieleverancier. Een energiecontract voor bepaalde tijd heeft bijvoorbeeld een looptijd van één, twee of drie jaar. Bij contractbreuk maakt het verschil hoe lang uw energiecontract nog loopt, want energieleveranciers zullen u verzoeken om een opzegvergoeding te betalen wanneer u uw lopende energiecontract opzegt. Hiermee compenseren zij het voortijdige verlies van u als klant. De hoogte van dat bedrag hangt af van de resterende looptijd en is wettelijk vastgelegd. In de praktijk valt deze opzegvergoeding vaak mee en kan het de moeite lonen om contractbreuk te plegen en over te stappen naar een andere energieleverancier. Soms biedt de nieuwe energieleverancier aan uw opzegvergoeding te betalen, omdat ze blij met u zijn als nieuwe klant. De opzegvergoeding bij contractbreuk betaalt u per product. Dus neemt u zowel stroom als gas af bij uw energieleverancier? Dan betaalt u het bedrag twee keer. Houd hier rekening mee voordat u opzegt.

Contractbreuk voorkomen

Wilt u geen contractbreuk? Kijk dan goed naar de einddatum van uw huidige energiecontract. U kunt zich dan twee maanden voor afloop al aanmelden bij een andere energieleverancier. Uw nieuwe leverancier zal zelf controleren of uw contract direct kan worden opgezegd, of dat er gewacht moet worden totdat uw huidige energiecontract is afgelopen. Als de einddatum van uw oude contract verder dan twee maanden in de toekomst ligt, dan stapt u onmiddellijk over en loopt u het risico een opzegvergoeding aan uw oude energieleverancier te moeten betalen. Het bedrag dat de leveranciers voor contractbreuk in rekening mogen brengen, is wettelijk vastgesteld en is afhankelijk van de resterende looptijd van uw contract.

Opzeggen zonder contractbreuk te plegen kunt u doen door uiterlijk 30 dagen voordat uw energiecontract afloopt aan uw huidige energieleverancier te melden dat u op de einddatum graag wilt stoppen. U mag ook gewoon opzeggen na de einddatum van uw energiecontract, indien uw contract is omgezet in een energiecontract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd heeft namelijk geen einddatum en opzeggen mag dan altijd, zonder dat u vastzit aan een einddatum.

Contractbreuk: een opzegvergoeding?

Energieleveranciers geven vaak kortingen, speciale aanbiedingen of zelfs mooie producten weg wanneer u bij het afsluiten van het energiecontract heeft aangegeven voor langere tijd bij de energieleverancier klant te zullen blijven. De energieleverancier rekent er dan ook op dat u minimaal gedurende de afgesproken periode klant zult blijven. Zegt u wel eerder op (contractbreuk), dan mag de energieleverancier daarvoor een compensatie van u vragen. Door uw voortijdige vertrek loopt de energieleverancier immers inkomsten mis. Deze vergoeding heet een opzegvergoeding. Bovendien kan het zijn dat u geen recht meer heeft op een eventuele welkomstbonus die u zou ontvangen als u minimaal een jaar klant zou blijven. Zegt u op? Dan moet uw oude energieleverancier binnen zes weken na de opzegdatum vragen om een opzegvergoeding. Als die termijn verloopt, dan hoeft u de opzegvergoeding niet te betalen.

Overstappen na contractbreuk

Het kan ondanks de opzegvergoeding nog steeds interessant zijn om voortijdig over te stappen naar een andere energieleverancier. Er zijn vaak goede aanbiedingen en veel energieleveranciers bieden aan om uw opzegvergoeding voor u te betalen als u klant wordt. Ziet u dus een goede aanbieding? Dan is het de moeite waard af te wegen of een contractbreuk voor u financieel aantrekkelijk is. Deze zijn wettelijk vastgesteld, dus voor elke energieleverancier hetzelfde.