Een nul-op-de-meterwoning houdt in dat een woning over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. In veel gevallen wordt zelfs meer stroom geproduceerd dan er daadwerkelijk wordt verbruikt. Meestal heeft een nul-op-de-meterwoning geen gasaansluiting en voorzien andere maatregelen in de verwarming van ruimtes en tapwater.

Wat is een nul-op-de-meter-woning?

Een nul-op-de-meterwoning is energieneutraal en levert de bewoners bovendien een grote besparing op de kosten voor energie op. Een energierekening van slechts enkele tientjes per jaar of zelfs een rekening van nul euro is eenvoudig te realiseren. In een tijd van stijgende woonlasten is een nul-op-de-meter-woning daarom erg gewild.

Welke maatregelen worden er genomen om een nul-op-de-meter-woning te creëren?

Nieuwbouwwoningen moeten aan steeds strengere energienormen voldoen. Vanaf 2020 zal elke nieuwbouwwoning een nul-op-de-meterwoning zijn. Eigenaren en bewoners van een dergelijke woning betalen dan niets of vrijwel niets meer voor hun energie. Om een nul-op-de-meterwoning te creëren, zijn verschillende maatregelen nodig. Er is immers geen aardgasaansluiting om de woning en het water voor wassen en douchen te verwarmen.

Ten eerste wordt een nul-op-de-meterwoning vooral zeer goed geïsoleerd en vrijwel luchtdicht opgeleverd. Tocht en kou krijgen daardoor geen kans om de woning binnen te komen. Vaak wordt een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen toegepast en zorgt een warmteterugwinningssysteem ervoor dat het verbruik nog lager wordt. Ook oudere woningen kunnen energieneutraal worden gemaakt, door vloer-, dak- en spouwmuurisolatie toe te passen en te investeren in zonnepanelen. Bekijk de meest efficiënte tips van Essent om uw woning energieneutraal te verbouwen.

Aan welke regels moeten deze woningen voldoen?

Om een nul-op-de-meterwoning genoemd te mogen worden, dient deze aan een aantal eisen en regels te voldoen:

  • De woning moet een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben gekregen van gecertificeerde adviseur.
  • Uit het certificaat moet blijken dat de energie die jaarlijks opgewekt en verbruikt wordt, gelijk of lager is dan nul (bij normaal gebruik).
  • Er moet extra opwekking aanwezig zijn voor gebruikersgebonden energie van tenminste:
    • 3.150 kWh voor vrijstaande of half vrijstaande woningen
    • 2.700 kWh voor tussenwoningen
    • 1.780 kWh voor flats en appartementen

Andere namen voor een nul-op-de-meter-woning

De afkorting NOM staat voor nul op de meter, wat concreet betekent dat een woning per saldo over het hele jaar gezien geen energie meer hoeft te kopen van de energieleverancier. De energiemeter staat over 12 maanden gezien op nul, of lager. De term nul-op-de-meterwoning is populair, omdat het erg tot de verbeelding spreekt om een energierekening van nul euro te hebben. Een nul-op-de-meterwoning wordt ook wel een NOM-woning of energieneutraal huis genoemd. Mensen die een oudere woning willen aanpassen naar een nul-op-de-meterwoning gaan ‘energieneutraal verbouwen’.

Is nul in de toekomst ook nog steeds echt nul?

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, een energierekening van nul euro. In de praktijk blijkt dat bewoners wel wat aanpassingen in hun gedrag doorvoeren om echt op nul uit te komen. Er moet bijvoorbeeld goed gelet worden op het spaarzaam omgaan met warm water en de thermostaat mag niet te hoog gezet worden. Bij een koude winter is nul op de meter vrijwel niet haalbaar en dient er alsnog extra elektriciteit van het energienet gehaald te worden. Bij bewust woongedrag is een extreem lage energierekening echter wel goed haalbaar.

In Nederland leveren zonnepanelen op het dak van een nul-op-de-meter-woning in de zomer veel meer energie op dan er daadwerkelijk verbruikt wordt. In de winter is dit precies omgekeerd. Het verschil tussen de hoeveelheid opgewekte en verbruikte stroom kan over het hele jaar gezien tegen elkaar weggestreept worden door de salderingsregeling, waardoor het energieverbruik netto op nul of zelfs lager uitkomt. Dit maakt wonen in een nul-op-de-meter-woning zeer aantrekkelijk, omdat het mogelijk is om een minimale tot geen energierekening te hebben. Het wonen in een energiezuinig huis zorgt niet alleen veel comfort, maar voor een een aanzienlijk lagere energierekening in vergelijking met een woning die niet goed geïsoleerd is.