Wet en regelgeving

Er zijn verschillende instanties die zich bezighouden met de belangen van de zakelijke klant binnen de elektriciteitsmarkt.

ACM is toezichthouder

De ACM, Autoriteit Consument en Markt, is een onafhankelijke toezichthouder. De ACM is er voor u als consument en zorgt ervoor dat bedrijven, waaronder Essent, duidelijk zijn over hun aanbod van producten en diensten. Ook zorgt de ACM ervoor dat consumenten weten wat hun rechten zijn. De marktwerking wordt door de ACM gewaarborgd. Bij de ACM kunt u gratis informatie en advies krijgen. Problemen kunt u neerleggen bij ConsuWijzer. ConsuWijzer geeft u dan advies om het op te lossen en vertelt waar u recht op hebt.
www.acm.nl

Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf

Zakelijke klanten kunnen het geschil met hun leverancier of netbeheerder voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water. Deze commissie is een onderdeel van de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf en behandelt geschillen over de aansluiting en transport en over de levering van gas, drinkwater, warmte en elektriciteit. Uitspraken van de commissie zijn bindend. De behandeling van een geschil kost 25 euro. Geeft de commissie een zakelijke klant gelijk, dan krijgt hij zijn geld terug.

Geschillencommissie Energie en Water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon 070 - 310 53 10
Fax 070 - 365 88 14
www.geschillencommissie.nl

EnergieNed

EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland is de brancheorganisatie voor alle bedrijven die in Nederland actief zijn in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en/of warmte. De federatie behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven en is aanspreekpunt voor overheid, politiek en belangenorganisaties. Namens de leden voert EnergieNed op nationaal en internationaal niveau de dialoog met deze partijen. www.energie-nederland.nl