7 januari 2023

Leestijd: 3 minuten

De energiewetten in een notendop

Tsja, een leuk onderwerp is het niet. Wet- en regelgeving rond energie. Maar je moet er toch aan voldoen. Dus vertellen we je in een notendop hoe je voldoet aan de regels rond verplicht energie besparen, het energielabel en de EED Energie-audit. 

Wet milieubeheer voor bedrijven

De Wet milieubeheer is een brede wet, waarin veel is vastgelegd over milieuzaken. In het Activiteitenbesluit milieubeheer staat hoe je dan voldoet aan die wetgeving. Bijvoorbeeld: in de Wet milieubeheer staat dat bedrijven energie moeten besparen. In het Activiteitenbesluit hoe je dat doet. 

In dit artikel maken we de belangrijkste van deze regels concreet.

Verplicht energie besparen én informatieplicht

Deze regel geldt voor bedrijven die:

 • jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit verbruiken, en/ of;
 • jaarlijks minimaal 25.000 m3 gas verbruiken.

Dit moet je doen

Je bent verplicht elke maatregel te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdient. Gelukkig hoef je zelf niet uit zoeken welke maatregelen dat zijn. Dat staat namelijk al uitgewerkt op de Erkende Maatregelenlijsten. Per branche is er zo’n lijst. 

Ook een informatieplicht

Eens in de 4 jaar moet je aan de overheid melden wat al hebt gedaan om energie te besparen. Dat doe je in het eLoket. Via deze informatieplicht checkt de overheid of je je houdt aan het verplicht energie besparen.

Dit jaar staat de informatieplicht weer op de planning. Vóór 1 december 2023 moet je je rapport indienen bij de overheid.

Het energielabel

Rond het energielabel gelden verschillende regels voor verschillende bedrijven. We leggen ze uit.

Energielabel verplicht bij verhuur en verkoop

EnergielabelEen geldig energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand. Officieel geldt deze regel voor utiliteitsgebouwen. Dat zijn gebouwen of delen van het gebouw met minimaal één van deze functies:

 • kantoor
 • onderwijs, zoals scholen en hoger onderwijs
 • bijeenkomst, zoals cafés, kinderopvang en vergadercentra
 • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen
 • logies, zoals hotels
 • sport, zoals zwembaden en stadions
 • winkels, zoals supermarkten en showrooms

Voor industriële gebouwen is geldt dus geen energielabelplicht. Behalve voor bijvoorbeeld de kantoren en trainingsruimtes, als deze samen groter zijn dan 50 m2. Verder hebben monumenten, religieuze gebouwen, tijdelijke panden of panden die gesloopt worden en bijvoorbeeld trekkershutten geen energielabelplicht.

Zichtbaar energielabel bij grote publieke ruimtes

Alle overheidsgebouwen groter dan 250 m2 moeten het energielabel zichtbaar ophangen, bijvoorbeeld bij de voordeur. Dat geldt voor panden in eigendom van de gemeente, voor gebouwen die de overheid huurt én voor panden die de overheid verhuurt. 

Hetzelfde geldt voor alle andere gebouwen die:

 • verplicht een energielabel hebben 
 • meer dan 250 m2 gebruiksoppervlakte hebben
 • en veel door publiek worden bezocht

Dit gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, grote winkels of winkelcentra en theaters.

Energielabel C verplicht voor kantoren

Sinds 1 januari 2023 is het voor kantoren vanaf 100 m2 verplicht om tenminste energielabel C te hebben. En die regel is streng. Want je mag je kantoor niet meer gebruiken als je te laat bent. Gelukkig zijn er wat uitzonderingen, bijvoorbeeld voor Rijksmonumenten of als je het pand maar 2 jaar gebruikt. 

Lees meer over het energielabel voor bedrijfspanden.

Dit moet je doen

Energielabel 10 jaar geldigGeldt een van deze regels voor je bedrijf, dan is het zaak dat je snel een energielabel aanvraagt. Dat mag alleen via een gecertificeerde adviseur. Deze scant je pand en geeft je een energielabel waarop staat wat je nog kunt doen om je label te verbeteren. Vraag bijvoorbeeld onze EnergieLabelService aan. 

Let op: een energielabel is 10 jaar geldig.

EED Energie audit voor grote bedrijven

Deze regel geldt voor bedrijven die:

 • 250 fte of meer hebben, of;
 • meer dan 50 miljoen euro jaaromzet hebben én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

Dit moet je doen

De EED Energie-audit is een energiescan voor grote bedrijven. Uit de scan komt een verslag met daarin inzicht in je huidige energieverbruik en de mogelijkheden die je hebt om hierop te besparen. Eens per 4 jaar lever je in het eLoket een verslag aan bij de overheid. Dat is best een uitgebreid verslag, maar met dit sjabloon van de overheid weet je zeker dat je compleet bent. 

Niet alleen wetten, ook subsidies

Met wetten en regels vraagt de overheid je mee te helpen aan de klimaatdoelen. Gelukkig staan er ook verschillende zakelijke subsidies voor energiebesparing tegenover. Of je nu vanwege wetgeving of vanuit eigen doelen gaat besparen, check zeker je subsidies even!