7 belangrijkste zakelijke subsidies
voor energiebesparing

Bespaar slim energie met deze 7 subsidies

De overheid verwacht steeds meer van ondernemers op het gebied van energiebesparing. Veel bedrijven moeten alle maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat vraagt flinke investeringen. Dankzij de korte terugverdientijd verdienen die investeringen zich als snel terug. Bovendien stimuleert de overheid zakelijke energiebesparing met verschillende subsidies.

Waarom subsidies voor energiebesparing?

In het Klimaatakkoord van Parijs staat dat de aarde niet meer dan 2 graden mag opwarmen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is zelfs onder de 1,5 graad te blijven. In Nederland vraagt de overheid ook aan bedrijven om hieraan bij te dragen door energiebesparende maatregelen te treffen.

Voor verschillende branches heeft de overheid een lijst opgesteld met maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze gaan onder meer over isolatie, ventilatie, verwarming en verlichting.

De overheid ziet er steeds strenger op toe dat bedrijven hieraan voldoen. De bewijslast ligt sinds dit jaar bij de ondernemer. Met allerlei subsidies, goedkope leningen en andere regelingen probeert de overheid ondernemers op weg te helpen. Sommige regelingen zijn zelfs te combineren.

mkb advies besparen

Dit zijn ze dan: de 7 subsidies en regelingen voor zakelijke energiebesparing

1. De Energie Investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kunt u 54,5% van uw investeringskosten in verduurzaming aftrekken van uw winst, bovenop uw gebruikelijke aftrek. Deze aftrek geldt voor alle investeringen in de lijst met maatregelen voor uw branche.


2. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Afschrijving milieu-investeringen

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek tot wel 36%, bovenop uw gebruikelijke aftrek. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u 75% van de investeringskosten versneld afschrijven. De Vamil geldt voor investeringen die op de Energielijst staan, net als de EIA.

3. Lokale subsidies

Met subsidies maakt de overheid zelf energie opwekken aantrekkelijk voor ondernemers. Er zijn een aantal landelijke subsidies, maar ook lokale overheden bieden stimuleringsmaatregelen. Informeer daar dus naar bij je gemeente.

4. De salderingsregeling

Met de salderingsregeling verrekenen we de zonne-energie die u opwekt met de energie die u verbruikt. Ook krijgt u een vergoeding als u meer energie opwekt dan u verbruikt. De salderingsregeling geldt alleen voor particulieren en kleinzakelijke ondernemers en vervalt in 2020. In plaats daarvan komt er een subsidie voor de kWh die u zelf opwekt.

5. Regeling Verlaagd Tarief of postcoderoosregeling

Deze regeling is een korting op de energiebelasting, speciaal voor burgerinitiatieven die als coöperatie hernieuwbare energie willen opwekken. Als zij gezamenlijk investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, een zonnepark of een kleine windturbine kunnen zij deze regeling aanvragen.

6. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ is speciaal bedoeld voor grootschalige projecten om energie op te wekken, bijvoorbeeld met biomassa, geothermie, water-, wind- en zonne-energie. De overheid draagt bij aan uw kosten voor groene energie. Voorwaarde is dat u meer dan 15 kWp teruglevert en dat u een aansluiting voor grootverbruik heeft.

7. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of palletkachel kunt u een tegemoetkoming aanvragen met de ISDE. De hoogte van de subsidie hangt af van het apparaat dat u koopt.

Zo vraagt u subsidie voor energiebesparing aan 

De meeste subsidies en regelingen vraagt u aan via het eLoket van de overheid. De salderingsregeling is geen subsidie. Deze regeling regelt u met uw netbeheerder en energieleverancier.

Advies over subsidies voor energiebesparing voor uw bedrijf

Essent adviseert u graag over de subsidies voor uw bedrijf. Kom bijvoorbeeld eens naar het MKB Energiek Café bij u in de buurt. Hier bespreken we in interactieve sessies wat voor u als ondernemer interessant is en u kunt uw vragen stellen aan onze adviseurs.Van onze partner RTL Z.

Vind het Energiek Café in uw regio