1 april

Leestijd: 3 minuten

Het is zo ver: sinds 1 april is de de nieuwe Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) gestart. Hoewel, helemaal nieuw is de subsidie niet. Hij vervangt de regeling verlaagd tarief, of postcoderoosregeling. Of deze subsidie iets voor jou is, lees je in dit artikel.

SCE voor energiecoöperaties en VvE’s

Laten we starten met de doelgroep van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Alleen Verenigingen voor Eigenaren en energiecoöperaties kunnen deze subsidie aanvragen. En binnen zo’n VvE of coöperatie mogen zowel huishoudens als bedrijven meedoen.

Voorwaarde voor bedrijven is wel dat zij een aansluiting voor kleinverbruik hebben. Dat zegt niets over hoeveel energie je verbruikt, maar over hoeveel energie je kunt gebruiken. Je hebt een aansluiting voor kleinverbruik als:

 • je elke maand maar één rekening krijgt, van je energieleverancier. Met een aansluiting voor grootverbruik krijg je een aparte factuur van de netbeheerder;
 • je elke maand een voorschot voor energie betaalt en je na een jaar een de jaarrekening krijgt. Met een aansluiting voor grootverbruik betaal je elke maand voor je werkelijke verbruik;
 • je aansluiting kleiner is dan 3x 80 Ampère. 

Wat is de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking?

Met deze subsidie wil de overheid lokale projecten stimuleren die gezamenlijk hernieuwbare elektriciteit op gaan wekken. Dat kan zijn uit zonne-energie, uit windenergie of uit waterkracht. 

De subsidie is een zogenoemde ‘exploitatiesubsidie’. Dat betekent dat je geen vergoeding krijgt voor de aanschaf, maar dat de subsidie wordt bepaald door de energie die je opwekt. Je krijgt een bedrag per opgewekte kWh. 

 • Basisbedrag: elk jaar bepaalt de overheid welk bedrag per kWh er nodig is om je project rendabel te maken. Het basisbedrag in het jaar van aanvraag geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar.
 • Marktvergoeding: de marktprijs voor energie. Meestal is dit bedrag lager dan het basisbedrag.
 • Correctiebedrag: dit bedrag is gelijk aan de marktprijs. Het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag is de subsidie die je krijgt.
 • Basisenergieprijs: dit is de ondergrens voor het correctiebedrag. Dit bedrag staat vast, net als het basisbedrag, maar dan lager. Komt de marktprijs onder dit bedrag uit, dan krijg je over dit stukje geen subsidie.

Met de SCE krijg je een bedrag aan subsidie per opgewekte kWh aan stroom. En de hoogte van dat bedrag is het verschil tussen de marktprijs en het bedrag dat tenminste nodig is om je project rendabel te maken.

Voorwaarden voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

Dit artikel zou te lang worden als we hier alle voorwaarden beschrijven, maar we noemen de belangrijkste punten:

 • je bent een energiecoöperatie of VvE;
 • per adres mag er maar één persoon of bedrijf lid zijn en iedereen heeft een aansluiting voor kleinverbruik;
 • bij je aanvraag zit een haalbaarheidsstudie en alle benodigde vergunningen;
 • je hebt toestemming van de eigenaar als de locatie niet jouw eigendom is;
 • je hebt een allocatiepunt (één meetpunt);combineren kan niet, dus je mag maar één aanvraag per locatie doen en de SCE mag niet gecombineerd worden met andere subsidies en tegemoetkomingen.

Voor energiecoöperaties geldt verder dat je de statuten met de aanvraag mee moet sturen en dat alle leden toegang tot de algemene ledenvergadering hebben en gelijk stemrecht hebben. 

Voor VvE’s geldt dat de installatie geïnstalleerd moet worden op grond of een gebouw waarvan de VvE eigenaar is, dat alle leden binnen de postcoderoos gevestigd zijn en dat je een lijst met alle leden aan je aanvraag toevoegt.

En zo vraag je de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking aan

Je vraagt de SCE aan via het eLoket van de RVO. Hiervoor heb je eHerkenning met niveau 1 nodig. Na je aanvraag ontvang je binnen 13 weken de beslissing van de overheid. 

Succes met je duurzame plannen!