Stroometiket

Hoe werd jouw zakelijke stroom in 2022 opgebouwd?

Stroometiket zakelijk 2022

Op het stroometiket zie je in één oogopslag welke energiebronnen zijn gebruikt in de door ons geleverde stroom. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verantwoordelijk voor het toezicht op deze gegevens.

Groene Stroom: leveren én produceren

We verbruiken in Nederlands steeds meer groene stroom. Toch kunnen we nog niet zonder opwekking van stroom uit fossiele brandstoffen. Daarom wordt niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland groene stroom ingekocht om in de vraag te voorzien. Dit gaat aan de hand van Garanties van Oorsprong (GvO), officiële bewijsstukken voor opwekking en levering van duurzame energie aan klanten in de Europese Unie.

Wij vinden het echter ook belangrijk dat energiebedrijven bijdragen aan de toename van het aandeel groene stroom dat opgewekt wordt in Nederland. Essent doet dat! Door naast groene stroom te leveren, ook zelf te produceren met windturbines via ons zusterbedrijf Innogy Windpower Netherlands. Innogy is één van de grootste producenten van windenergie in Nederland en heeft de ambitie met nieuwe projecten dat ook te blijven in de toekomst.

Daarnaast werkt Essent aan een groener Nederland door ook onze zakelijke klanten te helpen zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Op eigen of andermans dak. En we helpen bij het besparen op energie met de EnergieFitScan.

De stroomproducten van Essent

Essent biedt twee soorten stroom aan:

1. Groen Zakelijk

Groene stroom voor het product Groen Zakelijk wordt opgewekt door Europese windparken. In de toekomst kan deze samenstelling veranderen, afhankelijk van de beschikbare duurzame bronnen en de kosten.

2. DubbelGroen

Met Essent DubbelGroen krijg je een combinatie van groen gas en windstroom, opgewekt uit 100% Nederlandse wind en goedgekeurd door HIER.

Hoe stelt Essent het stroometiket samen?

In de tabel zie je onder het kopje Essent NV mix welke energiebronnen in 2022 zijn gebruikt door alle leveranciers die in dat jaar deel uitmaakten van de Essent Groep.

Essent Retail Energie BV is je elektriciteitsleverancier. In het stroometiket zie je onder het kopje ‘Essent Retail mix’ de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Essent Retail aan alle klanten heeft geleverd. Bij 'DubbelGroen', groene stroom van Groen Zakelijk en WindStroom rapporteren wij de samenstelling van deze specifieke producten. Conform de systematiek van ACM is voor de berekening van de samenstelling van de duurzame energieproducten uitgegaan van de aantallen gebruikte GvO’s per bron (wind, biomassa, waterkracht, zon), zoals geadministreerd door CertiQ.

Heb je interesse in duurzame energie?

Kies zelf hoe groen jij je energie wilt. En sluit je duurzame energiecontract in een paar minuten af.