Tarieven Gas Variabel voor ZZP

Hier vindt u een overzicht van de tarieven die per set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'soho_datum_gas' voor uw bedrijf gelden. De prijzen bestaan uit kosten voor de levering, het netwerk, energiebelasting en opslag duurzame energie.

Het leveringstarief wordt bepaald door onze inkoopkosten van aardgas en de kosten die wij maken om u gas te leveren. Essent volgt het regio systeem van de Gasunie dat geldt per 1 januari 2005. Dit houdt in dat bedrijven die dichter bij het gaswinningsgebied liggen, een lager gastarief hebben. Gas wordt hoofdzakelijk gewonnen in Groningen. Hoe verder uw bedrijf hier dus vandaan ligt, hoe hoger uw gastarief.

Overeenkomst met vaste looptijd

Deze prijzen gelden voor klanten die hebben gekozen voor een overeenkomst van één jaar. De opzegtermijn bij deze overeenkomst is 30 dagen. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast op basis van marktontwikkelingen. Kijk op Mijn Essent of bel onze klantenservice 0900 1550 (€ 0,35 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) voor uw type contract.

Leveringstarief bij overeenkomst met vaste looptijd

De genoemde leveringstarieven zijn op basis van de door u ingevoerde postcode en huisnummer.

Excl. btw
Vastrecht per maand1set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'soho_vast_bedrag_gas_var_dual_per_maand_ex_btw' set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'euro'
Gasprijs per m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'soho_m3prijs_gas_bt_ex_btw_ex_eb_kleinderdan_5k' set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'cent'

1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend gas afneemt van Essent bedraagt het vastrecht € set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'soho_vast_bedrag_gas_var_mono_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

Energiebelasting

De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De energiebelasting wordt geheven om u te stimuleren energie te besparen.

Energiebelasting 2015 per m3Excl. BTW
1 - 170.000 m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'soho_eb_1_170k_zhg_ex_btw' cent
170.001 - 1 miljoen m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'soho_eb_170k_1m_zhg_ex_btw' cent

Opslag duurzame energie

De opslag duurzame energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De opslag duurzame energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid.

Opslag duurzame energie 2015 per m3Excl. BTW
1 - 170.000 m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'soho_ode_1_170k_zhg_ex_btw' cent
170.001 - 1 miljoen m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'soho_ode_170k_1m_zhg_ex_btw' cent

Netwerktarieven

Uw regionale netbeheerder brengt netwerkkosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het gasdistributienet in rekening. Kijk hier welke netbeheerder in uw provincie actief is. Bent u klant bij Essent? Dan ontvangt u een rekening waarop zowel de leveringskosten als de regionale netwerkkosten overzichtelijk zijn weergeven. Essent betaalt vervolgens de netwerkkosten aan de regionale netbeheerder.

Let op

  • De tarieven zijn geldig vanaf set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'soho_datum_gas'.
  • Genoemde tarieven zijn exclusief btw en exclusief tarieven en heffingen van de netbeheerder.
  • De m3-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid gas.
  • De totale leveringskosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief en afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vastrecht genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent. In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht.
  • De leveringstarieven van gas gelden voor individueel bemeten aansluitingen met een capaciteit t/m 40 m3/uur.
  • Op de levering van gas zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
  • De leveringstarieven en belastingtarieven per kubieke meter zijn gebaseerd op aardgas van standaardkwaliteit en op een standaard-temperatuur en -druk van het geleverde gas. De gemeten hoeveelheid op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor een afwijkende calorische of verbrandingswaarde en voor temperatuur en druk met een standaardfactor, indien uw meter hiervoor niet corrigeert.
  • De service- en administratiekosten bedragen 2,33 euro exclusief btw per factuur. Dit wordt verrekend op uw jaarafrekening. Betaalt u via automatische incasso, dan krijgt u 2,00 euro korting exclusief btw per factuur op uw jaarafrekening. Maakt u gebruik van AcceptEmail, dan krijgt u 0,50 euro korting exclusief btw per factuur. Wanneer u betaalt via handmatige overschrijving ontvangt u geen korting. 
  • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.