Verblijfsfunctie: van woning tot kantoor

U krijgt heffingskorting energiebelasting als we elektriciteit leveren aan een pand waarin mensen kunnen verblijven. Denk aan een woning, fabriek of kantoor. Op een elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie is heffingskorting niet van toepassing. U moet dan denken aan: garageboxen, volkstuintjes, informatieborden of aanlegsteigers.

Waar heeft u recht op?

De vermindering energiebelasting is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting voor objecten met een verblijfsfunctie dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. Daarnaast moet er ook daadwerkelijk elektriciteit worden verbruikt. 


De vermindering bedraagt per 1 januari 2017 € 308,54 (exclusief btw) per verbruiksperiode van 12 maanden. Is de verbruiksperiode korter of langer dan 12 maanden, dan verrekenen we de vermindering energiebelasting. Voor objecten zonder verblijfsfunctie geldt geen vermindering energiebelasting meer. 

Heeft mijn aansluiting wel of geen verblijfsfunctie?

De vuistregel is dat u in aanmerking komt voor de heffingskorting energiebelasting, als via een aansluiting elektriciteit wordt geleverd aan een onroerende zaak waarin mensen kunnen verblijven. Bij wet is bepaald dat de heffingskorting van toepassing is bij onroerende zaken die kunnen dienen als woning, fabriek, kantoor of een andere verblijfsfunctie hebben. Voorbeelden hiervan zijn een woning, winkelpand, fabriek of kantoor.

In het onderstaande document (pdf)* vindt u de overzichten die binnen de energiesector worden gebruikt van objecten met en zonder verblijfsfunctie.

*Aan de overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.