Gas Vast & Zeker voor MKB

U vindt hier de leveringstarieven van Vast & Zeker gas en de energiebelasting. Ons huidige tariefaanbod loopt van set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_wervingsperiode_zhg_gas_startdatum' tot en met set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_wervingsperiode_zhg_gas_einddatum'. De overeenkomst Vast & Zeker horend bij dit aanbod gaat in per set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_verlenging_startdatum'. Het leveringstarief en de energiebelasting vormen samen de leveringskosten van gas. Alle tarieven zijn exclusief btw en gelden tot en met set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_verlenging_einddatum' (1 jaar overeenkomst), set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_3jaar_einddatum' (3 jaar overeenkomst) en set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_5jaar_einddatum' (5 jaar overeenkomst). De energiebelasting en opslag duurzame energie kunnen gedurende deze periode wel wijzigen.

Het leveringstarief wordt bepaald door onze inkoopkosten van aardgas en de kosten die wij maken om u gas te leveren. Essent volgt het regio systeem van de Gasunie. Dit houdt in dat bedrijven die dichter bij het gaswinningsgebied liggen, een lager gastarief hebben. Gas wordt hoofdzakelijk gewonnen in Groningen. Hoe verder uw bedrijf hier dus vandaan ligt, hoe hoger uw gastarief.

Kies nu voor Vast & Zeker

U kunt nu kiezen voor een laag vast tarief met Vast & Zeker voor 1, 3 of 5 jaar. Zekerheidsgarantie noemen wij dat. De olieprijs steeg de afgelopen tijd fors, omdat de vraag naar grondstoffen groeit als gevolg van de aantrekkende wereldeconomie. Wij hebben nog op een relatief gunstig moment in kunnen kopen. Wij kunnen u hierdoor per set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_verlenging_startdatum' een laag vast tarief aanbieden. Laat dit moment niet lopen en profiteer vanaf set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_verlenging_startdatum' van dit lage tarief.

Leveringstarief

De genoemde leveringstarieven gelden voor uw postcode en huisnummer.

Excl. BTW
1 jaar3 jaar5 jaar
Vastrecht per maand1set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_vast_bedrag_gas_zhg_dual_per_maand_ex_btw' set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'euro'set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_vast_bedrag_gas_zhg_dual_per_maand_ex_btw' set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'euro'set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_vast_bedrag_gas_zhg_dual_per_maand_ex_btw' set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'euro'
Gasprijs per m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_m3prijs_gas_zhg_1jaar_ex_btw_ex_eb_groterdan_5k' set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'cent'set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_m3prijs_gas_zhg_3jaar_ex_btw_ex_eb_kleinderdan_5k' set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'cent'set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_m3prijs_gas_zhg_5jaar_ex_btw_ex_eb_kleinderdan_5k' set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'cent'

1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend gas afneemt van Essent, bedraagt het vastrecht € set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_vast_bedrag_gas_zhg_mono_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

Energiebelasting

De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De energiebelasting wordt geheven om u te stimuleren energie te besparen.

Energiebelasting 2015 per m3Excl. BTW
1 - 170.000 m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_eb_1_170k_zhg_ex_btw' cent
170.001 - 1 miljoen m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_eb_170k_1m_zhg_ex_btw' cent
1 miljoen - 10 miljoen m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_eb_1miljoen_plus_zhg_ex_btw' cent

Opslag duurzame energie

De opslag duurzame energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De opslag duurzame energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid.

Opslag duurzame energie 2015 per m3Excl. BTW
1 - 170.000 m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_ode_1_170k_zhg_ex_btw' cent
170.001 - 1 miljoen m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_ode_170k_1m_zhg_ex_btw' cent
1 miljoen - 10 miljoen m3set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_ode_1miljoen_plus_zhg_ex_btw' cent

Netwerktarieven

Uw regionale netbeheerder brengt netwerkkosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het gasdistributienet in rekening. Kijk hier welke netbeheerder in uw provincie actief is. Bent u klant bij Essent? Dan ontvangt u een rekening waarop zowel de leveringskosten als de regionale netwerkkosten overzichtelijk zijn weergeven. Essent betaalt vervolgens de netwerkkosten aan de regionale netbeheerder.

Let op

  • De tarieven zijn geldig vanaf set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_3jaar_startdatum' en gelden tot en met set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_verlenging_einddatum' (1 jaar overeenkomst), set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_3jaar_einddatum' (3 jaar overeenkomst) of set:'gastarief',row:$.query.get('region'),col:'mkb_zhg_gas_5jaar_einddatum' (5 jaar overeenkomst).
  • Genoemde tarieven zijn exclusief tarieven en heffingen van de netbeheerder.
  • De m3-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid gas.
  • De totale leveringskosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief en afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vastrecht genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent.
  • Bovenstaande leveringstarieven gelden voor individueel bemeten aansluitingen aansluitingen met een aansluitcapaciteit t/m 40 m3/uur.
  • Op de levering van gas zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden elektriciteit en gas aan kleinverbruikers voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
  • De leveringstarieven en belastingtarieven per kubieke meter zijn gebaseerd op aardgas van standaardkwaliteit en op een standaard-temperatuur en -druk van het geleverde gas. De gemeten hoeveelheid op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor een afwijkende calorische of verbrandingswaarde en voor temperatuur en druk met een standaardfactor, indien uw meter hiervoor niet corrigeert.
  • De kosten voor verwerking betalingsverkeer zijn 2,00 euro exclusief btw per factuur. Betaalt u via automatische incasso dan krijgt u 2,00 euro exclusief btw korting per factuur. De kosten voor het betalingsverkeer en de korting heffen elkaar dan op.
  • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.