Elektriciteit Zeker voor ZZP

 • Een scherp vast leveringstarief
 • 1, 3 of 5 jaar geen prijsverhoging
 • Meer grip op uw energierekening

Tariefaanbod elektriciteit

Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuw energiecontract met een vaste looptijd van 1, 3 of 5 jaar in de periode van set:'e',row:'Overig',col:'soho_wervingsperiode_zhg_elek_startdatum' tot en met set:'e',row:'Overig',col:'soho_wervingsperiode_zhg_elek_einddatum', beoogde start levering vanaf set:'e',row:'Overig',col:'soho_zhg_elek_1jaar_startdatum', zolang de voorraad strekt. De leveringstarieven staan vanaf de start van de levering voor 1, 3 of 5 jaar vast.

 • Enkeltarief is ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit gebruikt, altijd gelijk.

  Overeenkomst 1 jaarexcl. btw
  Vaste leveringskosten per maand1set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijsset:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  Overeenkomst 3 jaarexcl. btw

  Vaste leveringskosten per maand1

  set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijsset:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  Overeenkomst 5 jaarexcl. btw

  Vaste leveringskosten per maand1

  set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijsset:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent, bedragen de vaste leveringskosten € set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_mono_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  In Noord-Brabant en Limburg geldt het daltarief op werkdagen van 21.00 tot 7.00 uur, alle uren in het weekend, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Een week bestaat uit 98 uur daltarief.

  Overeenkomst 1 jaarexcl. btw
  Vaste leveringskosten per maand1set:'e',row:'B/L',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs normaaltariefset:'e',row:'B/L',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs daltariefset:'e',row:'B/L',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  Overeenkomst 3 jaarexcl. btw

  Vaste leveringskosten per maand1

  set:'e',row:'B/L',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs normaaltariefset:'e',row:'B/L',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs daltarief

  set:'e',row:'B/L',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  Overeenkomst 5 jaarexcl. btw

  Vaste leveringskosten per maand1

  set:'e',row:'B/L',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs normaaltariefset:'e',row:'B/L',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs daltariefset:'e',row:'B/L',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent, bedragen de vaste leveringskosten € set:'e',row:'B/L',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_mono_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  In heel Nederland met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg, geldt het daltarief op werkdagen tussen 23.00 uur en 7.00 uur, het hele weekend, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Een week heeft 88 uur daltarief.

  Overeenkomst 1 jaarexcl. btw

  Vaste leveringskosten per maand1

  set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs normaaltariefset:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs daltariefset:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  Overeenkomst 3 jaarexcl. btw

  Vaste leveringskosten per maand1

  set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs normaaltariefset:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs daltarief

  set:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  Overeenkomst 5 jaarexcl. btw

  Vaste leveringskosten per maand1

  set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs normaaltariefset:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs daltariefset:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent, bedragen de vaste leveringskosten € set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_zhg_mono_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  • Genoemde tarieven zijn exclusief btw en exclusief tarieven en heffingen van de netbeheerder.
  • De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid elektriciteit. Het bedrag bij vastrecht betreft de kosten per jaar, en is niet afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. De totale leveringskosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief en afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vastrecht genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent
  • Bovenstaande leveringstarieven gelden voor aansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère.
  • In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht.
  • Bij voortijdige beëindiging van een overeenkomst met vaste looptijd brengt Essent per product een opzegvergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende looptijd van de overeenkomst.
  • Op de levering van elektriciteit zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
  • De service- en administratiekosten bedragen 2,33 euro exclusief btw per factuur. Dit wordt verrekend op uw jaarafrekening. Betaalt u via automatische incasso, dan krijgt u 2,00 euro korting exclusief btw per factuur op uw jaarafrekening. Maakt u gebruik van AcceptEmail, dan krijgt u 0,50 euro korting exclusief btw per factuur. Wanneer u betaalt via handmatige overschrijving ontvangt u geen korting.
  • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De heffingskorting energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. De verlaagde heffingskorting voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is per januari 2015 beëindigd.

Energiebelasting

De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De energiebelasting wordt geheven om u te stimuleren energie te besparen.

Energiebelasting 2015 per kWhExcl. btw
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_eb_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_eb_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_eb_50k_plus_zhg_ex_btw' cent

Vermindering energiebelasting per jaar

set:'e',row:'Overig',col:'soho_heffingskorting_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'
Verlaagde vermindering energiebelasting per jaar*set:'e',row:'Overig',col:'soho_heffingskorting_laag_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'

*De verlaagde vermindering energiebelasting is per 1 januari 2015 beëindigd.

Opslag duurzame energie

De opslag duurzame energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De opslag duurzame energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid.

Opslag duurzame energie 2015 per kWhExcl. BTW
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_ode_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_ode_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_ode_50k_plus_zhg_ex_btw' cent

Netwerktarieven

Uw netbeheerder brengt netbeheerkosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het elektriciteitsnet in rekening. Bent u klant bij Essent? Dan ontvangt u één rekening waarop zowel de leveringskosten als de netbeheerkosten overzichtelijk zijn weergeven. Essent betaalt vervolgens de netbeheerkosten weer aan de netbeheerder. Wie de netbeheerder is, is afhankelijk van het leveringsadres. Kijk hier welke netbeheerder in uw provincie actief is.