Zakelijke tarieven energie

Alles over uw energieprijs

Diagram met de opbouw van de energieprijs voor het MKB

Opbouw energieprijs voor het MKB

De totale zakelijke energierekening voor bedrijven bestaat uit 3 verschillende tarieven: het leveringstarief voor energie, netbeheerkosten en overheidsheffingen (energiebelasting en toeslagen). Uw energierekening bestaat voor 60% tot 75% uit belastingen en netbeheerkosten. U betaalt de energiebelasting en de netwerkkosten aan Essent. Essent draagt deze kosten vervolgens af aan de overheid en de netbeheerder.

De rest van uw rekening, ongeveer een kwart tot een derde, bestaat uit het leveringstarief. Dit is uw werkelijke energieverbruik. Dit is ook het bedrag dat u aan Essent betaalt voor het leveren van gas en elektra. In het leveringstarief zijn de gasprijs per m3 en de prijs voor stroom per kWh opgenomen.

Uitleg energietarieven voor stroom

Er zijn verschillende tarieven voor elektriciteit. Hier leest u wat het verschil is tussen enkeltarief en dubbeltarief en in welke gevallen u gebruikmaakt van het daltarief en het normale tarief voor stroom.

Enkeltarief en dubbeltarief, daltarief en normaaltarief

Als u zakelijk stroom verbruikt, krijgt u te maken met verschillende prijzen voor stroom per kWh. Afhankelijk van uw wensen en uw elektriciteitsmeter, kunt u kiezen voor enkeltarief of dubbeltarief. Enkeltarief betekent dat u altijd één gemiddeld tarief betaalt voor stroom. Dubbeltarief houdt in dat u gebruikmaakt van 2 tarieven: het daltarief en het normaaltarief. Het daltarief geldt voor stroomverbruik tijdens dal- of laaguren (nachtstroom) en het normaaltarief geldt tijdens zogenaamde piek- of normaaluren (dagstroom). Tijdens de daluren betaalt u een lagere prijs dan tijdens de normale uren. Om gebruik te kunnen maken van het dubbeltarief, heeft u een slimme meter nodig (ook wel dubbele meter of digitale meter). Uw regionale netbeheerder moet deze slimme meter activeren.

Schakeltijden: overzicht daltarief en normaaltarief per regio

Wilt u weten wanneer het daltarief en het normaaltarief precies gelden? In het overzicht met schakeltijden ziet u de daluren en normale uren per provincie.

Elektriciteitsmast in weiland

Energiecontract met vaste of variabele tarieven?

Sluit u een energiecontract af bij Essent? Dan kunt u kiezen voor een contract met een vast of een variabel tarief. Bij een vast tarief staat uw termijnbedrag vast voor de duur van uw contractperiode (variërend van 1 tot 5 jaar). U bent gedurende uw contract verzekerd van een vaste energieprijs en hoeft zich geen zorgen te maken over prijsverhogingen. 

Bij een contract met een variabel tarief wordt uw energieprijs halfjaarlijks berekend. De prijs die u betaalt is afhankelijk van ontwikkelingen op de energiemarkt. Dat betekent dat u meer risico loopt en dat uw termijnbedrag tussentijds verhoogd kan worden. De looptijd van een contract met variabel tarief is minimaal 1 jaar.
Luchtfot met windmolens, zee en weiland

Zakelijke stroom: standaard groen

Met zakelijke elektriciteit van Essent doet u standaard groene zaken. Ongeacht uw contract krijgt u namelijk altijd 100% groene zakelijke stroom. Daarnaast kunt u kiezen voor nog meer duurzame producten, zoals CO2-neutraal gas. Hiermee willen we de overstap naar duurzame energie stimuleren. Kiest u voor de duurzaamste optie, dan draagt u maximaal bij aan de energietransitie.

Energiebelasting, heffingskorting en verblijfsfunctie

U betaalt jaarlijks energiebelasting voor elektriciteit en gas. Als zakelijke energieverbruiker kunt u in aanmerking komen voor vermindering op de energiebelasting (heffingskorting). Het object waarvoor u vermindering aanvraagt moet dan een verblijfsfunctie hebben. Dat betekent dat er in het pand mensen kunnen verblijven en dat er ook daadwerkelijk energie wordt verbruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woning, kantoor of winkel. Volkstuinen, garageboxen en dergelijke hebben géén verblijfsfunctie. Bekijk voor meer informatie de video of de pdf.