Duurzame projecten

Dankzij de keuze voor CO2-Neutraal Gas ondersteunt Essent wereldwijd projecten die gebruikt kunnen worden om de CO2-uitstoot te verminderen. Zoals het ontwikkelen van schonere methoden om energie te produceren.

Gold Standard: de hoogste standaard voor CO2-compensatie

Essent selecteert alleen de hoogste kwaliteit projecten, gecertificeerd met de Gold Standard. Gold standard is een initiatief van o.a. het Wereld Natuur Fonds (WNF). Deze projecten voldoen aan de strengste criteria op het gebied van klimaatcompensatie. Het zijn projecten voornamelijk in ontwikkelingslanden waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van CO2-uitstoot in plaats van het achteraf terugdringen. Bovendien leveren deze projecten een bijdrage aan het milieu, samenleving en de lokale economie.

Enkele projecten:

 • Biogas in Vietnam

  Dit project draagt bij aan milieubescherming en de ontwikkeling van landelijke gebieden in Vietnam. Eerder gebruikte mensen binnenshuis hout en kool als brandstof die schadelijke rook veroorzaakten en veel geld kostte. Door dit project kunnen boeren gebruik maken van schone en efficiënte biomassa technologie. En in plaats van duur hout en kolen gebruiken ze iets wat ze al hebben, namelijk de uitwerpselen van hun dieren. Zo wordt veel CO2-uitstoot bespaart en leven de boeren in schonere lucht, is het goedkoper en efficiënter.

 • Kooktoestellen Tanzania

  Energie efficiënte kooktoestellen zijn een erg mooi voorbeeld van een CO2-compensatie project. Jaarlijks staan veel mensen, met name vrouwen, in Tanzania bloot aan zeer schadelijke rook en stoffen tijdens het koken, zoals koolmonoxide. Meer dan 77% van de populatie in Tanzania kookt nog op open vuur waarbij kaphout gebruikt wordt. Naast dat het koken op open vuur erg schadelijk is voor de gezondheid, kost het gemiddeld drie uur per dag om al het hout te verzamelen. Dit project vervangt de inefficiënte manier van koken door verbeterde Envirofit kooktoestellen. Er is minder brandstof nodig, het koken met het kooktoestel neemt minder tijd in beslag en de uitstoot van schadelijke stoffen is veel lager.

 • Windenergie in Turkije

  In het Noordoosten van China, in de provincie Habei, staan 33 windmolens die gemiddeld over een jaar 105.80 MWh aan elektriciteit opwekken. Zo voorzien ze de omgeving van duurzame energie. De duurzame energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en vervangt zo het gebruik van fossiele brandstoffen. En dat betekent minder CO2-uitstoot.

  Het project creëerde ook nieuwe werkgelegenheid voor de aanleg en onderhoud van het project. Daarnaast zorgde het windproject voor een besparing van 550k ton water. Normaal gesproken zou het water voor kolencentrales gebruikt gaan worden. De lokale boeren hebben hier veel baat bij. Zij kunnen dit water nu gebruiken voor hun boerenbedrijf.