Uw rekening: helder en duidelijk

De jaarafrekening is een verzamelfactuur van producten en diensten die u afneemt van Essent en een netbeheerder/meetbedrijf. Het biedt u een totaaloverzicht. U ziet duidelijk welke bedragen u voor welke producten en diensten betaalt.

Wat staat er op uw jaarafrekening?

Om de jaarafrekening voor u zo duidelijk mogelijk te maken, hebben we deze samen met klanten ontwikkeld. De rekening bestaat uit minimaal 7 pagina's:

  • Pag. 1  Totaaloverzicht van de kostenposten en het bedrag dat u betaalt/terugkrijgt in de eerste afrekenperiode.
  • Pag. 2  Specificatie van elke kostenpost.
  • Pag. 3  De totalen per leveringsadres: in rekening gebrachte termijnbedragen, werkelijke kosten, saldo en het nieuwe termijnbedrag.
  • Pag. 4  Specificatie  jaarafrekening zoals verbruiken, netwerkkosten, energiebelasting en opslag duurzame energie.
  • Pag. 5  Meterstanden per product, verbruiksperiode, verbruikshistorie per product, in rekening gebrachte termijnbedragen, nieuw termijnbedrag en opbouw hiervan.
  • Pag. 6  Meer inzicht in uw verbruikskosten met de Verbruikskostenvergelijking.
  • Pag. 7  Uw verbruikskosten vergeleken met voorafgaande jaren en het landelijke gemiddelde.