Rekening niet betaald: en nu?

Natuurlijk staat er niet direct een deurwaarder bij u voor de deur, als u een keer vergeet te betalen. Wel voorkomt u, door op tijd te betalen, veel extra kosten.

 • Door tijdig te betalen voorkomt u dat wij u een herinnering en/of laatste betalingsmogelijkheid toesturen en administratiekosten in rekening brengen. Hieronder ziet u het incassoproces in 5 stappen.

  StapBetalingstermijnKosten
  1. Rekening (Termijnbedrag/Jaarafrekening)14 dagen-
  2. Herinnering

  14 dagen

  -
  3. Laatste betaalmogelijkheid

  7 dagen

  zie onderstaande tabel*

  4. Ontbinding overeenkomst-

  Afsluitkosten

  5. Indiening deurwaarder-Deurwaarderkosten
  *Openstaand bedrag laatste betaalmogelijkheidIncassokosten (% van het openstaande bedrag)
  Over de eerste 2.500 euro15 % met een minimum van 40 euro
  Over de volgende 2.500 euro10 %
  Over de volgende 5.000 euro5 %
  Over de volgende 190.000 euro1 %
  Over het meerdere0,1 % tot een maximum van 6.775 Euro
  1. U ontvangt een rekening van Essent. Betaalt u niet binnen 14 dagen, dan ontvangt u een herinnering.

  2. Betaalt u binnen 14 dagen alsnog het openstaande bedrag, dan worden geen incassokosten in rekening gebracht.

  3. Heeft u naar aanleiding van de herinnering uw rekening nog niet op tijd betaald, dan ontvangt u een laatste betaalmogelijkheid. Wij zullen u nu, zoals aangegeven op de eerste herinnering, incassokosten in rekening brengen (volgens bovenstaande tabel). Door binnen 7 dagen alle kosten te betalen, voorkomt u dat wij uw overeenkomst zullen ontbinden.

  4. Essent zal uw overeenkomst ontbinden. Zonder overeenkomst moet uw netwerkbedrijf u afsluiten van elektriciteit en/of gas. Alle hieraan verbonden kosten worden aan u doorberekend.

  5. Uw gegevens worden doorgegeven aan een deurwaarder. Alle deurwaarderskosten, kosten van een mogelijke rechtzaak en rentekosten worden aan u doorberekend.

 • Door tijdig te betalen voorkomt u dat wij u een herinnering, aanmaning en/of laatste betalingsmogelijkheid toesturen en incassokosten in rekening brengen. Dit zal worden gedaan per openstaande factuur.

  StapBetalingstermijnExtra kosten
  1. Rekening (Termijnbedrag/Jaarafrekening)14 dagen
  2. Herinnering*14 dagen
  3. Aanmaning*7 dagen 
  4. Laatste betaalmogelijkheid5 dagen

  De kosten voor stap 3 en 4 zijn in totaal maximaal 40 euro.

  5. Ontbinding overeenkomstNa vervallen laatste betaalmogelijkheidMogelijke afsluitkosten
  6. Ontvangst slotnota met alle openstaande rekeningen14 dagen
  7. Indiening bij deurwaarderBij niet betalen van de slotnotaMogelijk extra incassokosten

  * Deze worden per post of per email gestuurd afhankelijk van het voorkeurskanaal.

  Betaling gekruist?
  Het kan natuurlijk zijn dat uw betaling en de brief elkaar gekruist hebben. De betalingen zijn verwerkt tot de dagtekening van de brief. In Mijn Essent staat uw meest actuele betalingsoverzicht.

  Let op
  Het niet betalen van uw rekeningen kan ontbinding van de overeenkomst met Essent en afsluiting van elektriciteit en/of gas tot gevolg hebben. Alle hieraan verbonden kosten, worden aan u doorberekend.