Informatieplicht energiebesparing
voor bedrijven

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Vanaf 2019 hebben ruim 100.000 bedrijven een informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat u vóór 1 juli 2019 bij de overheid moet melden wat u doet om energie te besparen. Ook energie besparen is namelijk verplicht. Door de informatieplicht kan de overheid hier strenger op handhaven.

› Tip: wij helpen u met de informatieplicht

Met de InfoPlichtService maakt een adviseur uw rapportage. Ook als u de deadline van 1 juli heeft gemist. Deze service kost 700 euro en voor klanten maar 500 euro.


Voor welke bedrijven geldt de informatieplicht?

De informatieplicht energiebesparing geldt deze bedrijven: 

  • uw bedrijf verbruikt jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit, en/ of;
  • uw bedrijf verbruikt jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas.

Voor uw bedrijf is energie besparen verplicht én u heeft een informatieplicht. De overheid kan boetes uitschrijven als u niet aan deze wet voldoet. 

Check of de informatieplicht voor u geldt

Doe de EnergieWetCheck en ontdek in 1 minuut of energie besparen voor u verplicht is. Ja? Dan geldt de informatieplicht voor uw bedrijf en ziet u meteen welke maatregelen u moet nemen.

Informatieplicht

Wettelijke informatieplicht in 2019

De informatieplicht geldt voor uw bedrijf. Wat nu?

Vanaf 2019 moet u elke 4 jaar melden welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. De eerste melding moet voor 1 juli 2019 bij de overheid binnen zijn.

Centraal registratiesysteem

Er komt een digitaal registratiesysteem voor de informatieplicht in het eLoket van de RVO. Hier staat de rapportage klaar, met al uw verplichte maatregelen. Per punt geeft u aan of u deze maatregel al heeft genomen.

U mag deze rapportage zelf indienen, maar u mag ook iemand anders vragen de rapportage voor u te maken. 

Vraag de InfoPlichtService aan

Geen tijd voor de informatieplicht? Geen probleem. Kies voor de InfoPlichtService en een specialist maakt uw rapportage voor u. Makkelijk geregeld! De service kost maar 700 euro en klanten betalen maar 500 euro.

Interesse? Vul uw gegevens in, dan belt de specialist u voor een intakegesprek.

Meer informatie over de InfoPlichtService

Informatieplicht en het Activiteitenbesluit milieubeheer

De informatieplicht is onderdeel van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In deze wet staat beschreven voor welke bedrijven energie besparen verplicht is. Ook is er per branche een lijst met erkende maatregelen opgesteld. Deze verdienen zich binnen 5 jaar terug. En als u ze allemaal uitvoert, voldoet u aan de wet.

De wet bleek moeilijk te handhaven voor de overheid. Daarom is de bewijslast omgedraaid. U moet de overheid eens in de 4 jaar zelf informeren over de maatregelen die u heeft genomen. 

Voldoe makkelijk aan uw informatieplicht

en vraag de InfoPlichtService aan. De specialist regelt alles voor u. En klanten krijgen 200 euro korting!