Vast & Zeker Elektriciteit voor MKB

 • Een scherp vast leveringstarief
 • 1, 3 of 5 jaar geen prijsverhoging
 • Meer grip op uw energierekening

Onze tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuw energiecontract met een vaste looptijd van 1, 3 of 5 jaar in de periode van set:'e',row:'Overig',col:'mkb_wervingsperiode_zhg_elek_startdatum' tot en met set:'e',row:'Overig',col:'mkb_wervingsperiode_zhg_elek_einddatum', beoogde start levering vanaf set:'e',row:'Overig',col:'mkb_zhg_elek_1jaar_startdatum', zolang de voorraad strekt. De leveringstarieven staan vanaf de start van de levering voor 1, 3 of 5 jaar vast.

 • Enkeltarief is ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit gebruikt, altijd gelijk.

  Overeenkomst 1 jaarexcl. BTW
  Vastrecht per maand1set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijsset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  Overeenkomst 3 jaarexcl. BTW
  Vastrecht per maand1set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijsset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  Overeenkomst 5 jaarexcl. BTW
  Vastrecht per maand1set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijsset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent, bedraagt het vastrecht € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_mono_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  Piek-/daltarief is van toepassing in Noord-Brabant en Limburg. Als daltarief gelden de uren op werkdagen tussen 21.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 98 uur daltarief.

  Overeenkomst 1 jaarexcl. BTW
  Vastrecht per maand1set:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs piektariefset:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs daltariefset:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  Overeenkomst 3 jaarexcl. BTW
  Vastrecht per maand1set:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs piektariefset:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs daltarief

  set:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  Overeenkomst 5 jaarexcl. BTW
  Vastrecht per maand1set:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs piektariefset:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs daltariefset:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent, bedraagt het vastrecht € set:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_mono_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  Normaal-/laagtarief is van toepassing in heel Nederland met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg. Als laagtarief gelden de uren op werkdagen tussen 23.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 88 uur laagtarief.

  Overeenkomst 1 jaarexcl. BTW
  Vastrecht per maand1set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs normaaltariefset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs laagtariefset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_1jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  Overeenkomst 3 jaarexcl. BTW
  Vastrecht per maand1set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs normaaltariefset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs laagtarief

  set:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_3jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  Overeenkomst 5 jaarexcl. BTW
  Vastrecht per maand1set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_dual_per_maand_ex_btw'
  kWh-prijs normaaltariefset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh
  kWh-prijs laagtariefset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_zhg_5jaar_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent per kWh

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent, bedraagt het vastrecht € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_zhg_mono_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand..

  • Genoemde tarieven zijn exclusief btw en exclusief tarieven en heffingen van de netbeheerder.
  • De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid elektriciteit. De totale leveringskosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief en afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vastrecht genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent.
  • Bovenstaande leveringstarieven gelden voor aansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère.
  • In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht.
  • Bij voortijdige beëindiging van een overeenkomst met vaste looptijd brengt Essent per product een opzegvergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende looptijd van de overeenkomst.
  • Op de levering van elektriciteit zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
  • De kosten voor verwerking betalingsverkeer zijn 2,00 euro exclusief btw per rekening. Betaalt u via automatische incasso dan krijgt u 2,00 euro korting exclusief btw per rekening. De kosten voor het betalingsverkeer en de korting heffen elkaar dan op.
  • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
  • • De heffingskorting energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. De verlaagde heffingskorting voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is per januari 2015 beëindigd.

Energiebelasting

De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De energiebelasting wordt geheven om u te stimuleren energie te besparen.

Energiebelasting 2016 per kWhExcl. BTW
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_eb_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_eb_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_eb_50k_plus_zhg_ex_btw' cent
Heffingskorting energiebelasting per jaarset:'e',row:'Overig',col:'mkb_heffingskorting_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'
Verlaagde heffingskorting energiebelasting per jaar*set:'e',row:'Overig',col:'mkb_heffingskorting_laag_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'

 * De verlaagde heffingskorting energiebelasting is per 1 januari 2015 beëindigd.

Opslag duurzame energie

De opslag duurzame energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De opslag duurzame energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid.

Opslag duurzame energie 2016 per kWhExcl. BTW
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_ode_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_ode_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_ode_50k_plus_zhg_ex_btw' cent

Netwerktarieven

Uw netbeheerder brengt netwerkkosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het elektriciteitsnet in rekening. Bent u klant bij Essent? Dan ontvangt u één rekening waarop zowel de leveringskosten als de netwerkkosten overzichtelijk zijn weergeven. Essent betaalt vervolgens de netwerkkosten weer aan de netbeheerder. Wie de netbeheerder is, is afhankelijk van het leveringsadres. Kijk hier welke netbeheerder in uw provincie actief is.