Tarieven gewone stroom voor MKB

Contract met vaste looptijd

Deze tarieven zijn van toepassing op klanten die hebben gekozen voor een contract van één jaar. De opzegtermijn bij dit contract is 30 dagen. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast op basis van marktontwikkelingen. Kijk op Mijn Essent Zakelijk of bel onze klantenservice 0900 1466 (uw gebruikelijke belkosten) voor uw type contract.

Enkeltarief
Enkeltarief is altijd hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.


Vastrecht per
maand1
kWh-prijs
KeuzeTarief Zakelijk Budgetset:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_budget_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_budget_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent
KeuzeTarief Zakelijk Standaardset:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_standaard_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_standaard_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent
KeuzeTarief Zakelijk Plusset:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_plus_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_plus_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent

1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent bedraagt het vastrecht voor KeuzeTarief Zakelijk Budget € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_budget_per_maand_ex_btw', voor KeuzeTarief Zakelijk Standaard € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_standaard_per_maand_ex_btw', en voor KeuzeTarief Zakelijk Plus € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_plus_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

Piek-/daltarief
Piek-/daltarief is van toepassing in Noord-Brabant en Limburg. Als daltarief gelden de uren op werkdagen tussen 21.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 98 uur daltarief. Vastrecht per maand1kWh-prijs piektariefkWh-prijs daltarief
KeuzeTarief Zakelijk Budgetset:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_budget_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_budget_hoog_ex_btw_ex_eb_ode'  centset:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_budget_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent
KeuzeTarief Zakelijk Standaardset:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_standaard_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_standaard_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' centset:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_standaard_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent
KeuzeTarief Zakelijk Plusset:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_plus_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_plus_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' centset:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_plus_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent

1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent bedraagt het vastrecht voor KeuzeTarief Zakelijk Budget € set:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_budget_per_maand_ex_btw', voor KeuzeTarief Zakelijk Standaard € set:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_standaard_per_maand_ex_btw', en voor KeuzeTarief Zakelijk Plus € set:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_plus_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

Normaal-/laagtarief
Normaal-/laagtarief is van toepassing in heel Nederland met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg. Als laagtarief gelden de uren op werkdagen tussen 23.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 88 uur laagtarief.

Vastrecht per maand1kWh-prijs normaaltariefkWh-prijs laagtarief
KeuzeTarief Zakelijk Budgetset:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_budget_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_budget_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' centset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_budget_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent
KeuzeTarief Zakelijk Standaardset:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_standaard_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_standaard_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' centset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_standaard_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent
KeuzeTarief Zakelijk Plusset:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_plus_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_plus_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' centset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_groenelek_bt_plus_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent

1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent bedraagt het vastrecht voor KeuzeTarief Zakelijk Budget € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_budget_per_maand_ex_btw', voor KeuzeTarief Zakelijk Standaard € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_standaard_per_maand_ex_btw', en voor KeuzeTarief Zakelijk Plus € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_plus_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

Energiebelasting

De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De energiebelasting wordt geheven om u te stimuleren energie te besparen.

Energiebelasting 2016 per kWhExcl. BTW
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_eb_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_eb_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_eb_50k_plus_zhg_ex_btw' cent
Heffingskorting energiebelasting per jaarset:'e',row:'Overig',col:'mkb_heffingskorting_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'
Verlaagde heffingskorting energiebelasting per jaar*set:'e',row:'Overig',col:'mkb_heffingskorting_laag_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'

 * De verlaagde heffingskorting energiebelasting is per 1 januari 2015 beëindigd.

Opslag duurzame energie

De opslag duurzame energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De opslag duurzame energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid.

Opslag duurzame energie 2016 per kWhExcl. BTW
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_ode_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_ode_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_ode_50k_plus_zhg_ex_btw' cent

Netwerktarieven

Uw netbeheerder brengt netwerkkosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het elektriciteitsnet in rekening. Bent u klant bij Essent? Dan ontvangt u één rekening waarop zowel de leveringskosten als de netwerkkosten overzichtelijk zijn weergeven. Essent betaalt vervolgens de netwerkkosten weer aan de netbeheerder. Wie de netbeheerder is, is afhankelijk van het leveringsadres. Kijk hier welke netbeheerder in uw provincie actief is.

Let op

 • De tarieven zijn geldig vanaf set:'e',row:'Overig',col:'mkb_datum_elek'.
 • Genoemde tarieven zijn exclusief btw en exclusief tarieven en heffingen van de netbeheerder.
 • De tarieven genoemd bij 'contract met vaste looptijd' zijn van toepassing voor klanten die gekozen hebben voor een contract met een looptijd van 1 jaar. Een vaste looptijd betekent in dit geval niet, dat de genoemde tarieven ook voor dat gehele jaar vaststaan. Mocht er een tussentijdse tariefswijziging plaatsvinden, dan communiceert Essent dit tijdig.
 • De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid elektriciteit.
 • De totale leveringskosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief en afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vastrecht genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent.
 • In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht. 
 • Bij voortijdige beëindiging van een contract met vaste looptijd brengt Essent per product een opzegvergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende looptijd van de contract.
 • Bovenstaande leveringstarieven gelden voor aansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère.
 • Op de levering van elektriciteit zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
 • De kosten voor verwerking betalingsverkeer zijn 2,00 euro exclusief btw per rekening. Betaalt u via automatische incasso dan krijgt u 2,00 euro korting exclusief btw per rekening. De kosten voor het betalingsverkeer en de korting heffen elkaar dan op.
 • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De heffingskorting energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. De verlaagde heffingskorting voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is per januari 2015 beëindigd.