Hoe is uw stroom samengesteld?

Op het stroometiket ziet u in een oogopslag hoe de door ons geleverde stroom is samengesteld en welke energiebronnen zijn gebruikt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), een onafhankelijke toezichthouder, controleert al deze gegevens.

Essent stroometiket MKB 2017

Hoe stelt Essent het stroometiket samen?

In de tabel ziet u onder het kopje Essent NV mix welke energiebronnen in 2017 zijn gebruikt door alle leveranciers die in 2017 deel uitmaakten van de Essent Groep.

Essent Retail Energie BV is uw elektriciteitsleverancier. In het stroometiket ziet u onder het kopje ‘Essent Retail mix’ de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Essent Retail aan alle klanten heeft geleverd. Bij ‘gewone stroom’, groene stroom van Groen Zakelijk en windstroom rapporteren wij de samenstelling van deze specifieke producten. Conform de systematiek van ACM is voor de berekening van de samenstelling van Groen Zakelijk uitgegaan van de aantallen gebruikte GvO’s per bron (wind, biomassa, waterkracht, zon), zoals geadministreerd door CertiQ.

Download het stroometiket 2017