Aangepast tarief tuinders

Voor wie?
Aardgas dat wordt verbruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten valt onder het lage BTW-tarief. Ook voor de energiebelasting en opslag duurzame energie gelden dan lagere tarieven. Voor de toepassing van deze lagere belastingtarieven stelt u Essent in het bezit van de zogenaamde tuinderverklaring. U vindt de in te vullen verklaring onder aan deze pagina. Tenzij gegevens wijzigen hoeft u Essent deze verklaring slechts eenmalig toe te zenden.

Tuinders
Welk product?Gas
Voordeel klant?Klant betaalt een lager tarief voor energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW
Verdere eisen?Geen
Toepassing?Vanaf maand van dagtekening/ondertekening van verklaring.