Clustering energiebelasting

Heeft u meerdere elektriciteits- of gasaansluitingen en wordt voor alle aansluitingen afzonderlijk energiebelasting berekend? Wellicht zijn er aansluitingen die geclusterd kunnen worden. In dat geval betaalt u slechts één keer energiebelasting.

Energiebelasting

Aansluitingen die binnen één WOZ-object liggen, gelden voor de energiebelasting als één aansluiting. Dat betekent dat u voor die aansluitingen slechts eenmalig energiebelasting hoeft te betalen. Dit is op voorhand niet altijd duidelijk, waardoor aansluitingen afzonderlijk afgerekend worden.

WOZ-verklaring

Verwacht u dat uw aansluitingen in aanmerking komen voor clustering? Dan kunt u Essent verzoeken de verbruiken op die aansluitingen alsnog te sommeren. Essent heeft een WOZ-verklaring opgesteld volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. Hierin staat ook welke informatie en documentatie u bij uw verzoek in moet dienen.

Wij ontvangen graag de volledig ingevulde en ondertekende verklaring en bijbehorende documentatie zo spoedig mogelijk retour. Essent neemt uw verzoek enkel in behandeling als alle gevraagde informatie wordt meegezonden.

Met terugwerkende kracht

Het is zelfs mogelijk de verplichte clustering met terugwerkende kracht (maximaal 5 jaar) alsnog toe te passen. Voor toepassing van clustering vanaf 2014 dienen wij uw verklaring en bijlagen uiterlijk 1 november 2019 te ontvangen.