Uw btw aftrekken zoals u dat wilt

Wilt u de btw op uw jaarafrekening aftrekken als voorbelasting? Dat kan op 2 manieren: maandelijks aan de hand van uw termijnbedragen of jaarlijks aan de hand van uw jaarafrekening.

Maandelijkse aftrek

Wanneer u de btw maandelijks aftrekt, ziet u de hoogte van dit bedrag op:

- Uw vorige afrekening
- Op de maandelijks ontvangen acceptgirokaart
- Of (bij automatische incasso) op uw rekeningafschrift.

Het btw saldo (over het totaal van de jaarafrekening én de termijnfacturen) kan leiden tot bijbetaling of teruggave. De te weinig of teveel op de termijnfacturen in aftrek gebrachte btw moet dan alsnog bij de aftrek van voorbelasting worden meegenomen.

  • Jaarlijkse aftrek

    Bij jaarlijkse aftrek brengt u de btw bij ontvangst van de jaarafrekening in één keer in aftrek als voorbelasting.

  • Waar op de jaarafrekening?

    Het btw-bedrag vindt u op pagina 4 van de jaarafrekening bij 'Specificatie btw voor zakelijk gebruik'.