Meterstanden aflezen

Er zijn verschillende soorten meters. Hieronder beschrijven wij hoe u de meest voorkomende meters uitleest. Ook uw meterstanden voor teruglevering vindt u op uw meter, in veel gevallen gaat het dan om een slimme meter. Het kan echter ook een elektriciteitsmeter met twee of meer telwerken zijn of een meter met elektronische telwerken.

 • Elektriciteitsmeter met één telwerk

  Elektriciteitsmeter 1 telwerkHier ziet u een elektriciteitsmeter met één telwerk. U hoeft alleen de cijfers voor de komma door te geven. Sommige meters geven ook cijfer(s) achter de komma weer. Deze hoeft u niet door te geven.

 • Elektriciteitsmeter met twee of meer telwerken

  Elektriciteitsmeter 2 telwerkenDit is een elektriciteitsmeter met twee telwerken. Bij sommige elektriciteitsmeters staan de telwerken naast elkaar. Telwerk I is meestal het bovenste of het linker telwerk en telwerk II het onderste of rechter telwerk. Dit staat altijd aangegeven op de meter met ‘I’ of ’II’. In Brabant zijn er ook elektriciteitsmeters waarbij telwerk I het rechter telwerk is. Kijk dus altijd goed naar de aanduiding op de meter.

  Heeft u een elektriciteitsmeter met twee telwerken en vraagt Essent u slechts één telwerk door te geven? Geef dan de stand door die oploopt. Heeft u een meter met drie telwerken? Het derde telwerk is dan voor teruglevering of het totaal van de eerste twee telwerken. U hoeft alleen de standen door te geven die Essent aan u vraagt.

 • Elektriciteitsmeter met elektronische telwerken

  Elektronische telwerkenDit is een elektriciteitsmeter waarbij de meterstanden digitaal worden weergegeven. Dit kan een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet. Er zijn drie soorten meters met elektronische telwerken:

  • Alle standen worden tegelijk op één display getoond. Noteer alle standen, ook als deze 0 zijn. Voor elke stand staat een nummer voor welk telwerk de stand is.

  • De standen worden één voor één op de display getoond. Noteer alle standen, ook als deze 0 zijn. Bovenaan in de display wordt weergegeven voor welk telwerk de stand is.

  • Er wordt één stand op de display getoond. Met de knop op de meter kunt u de verschillende standen één voor één oproepen. Noteer alle standen, ook als deze 0 zijn. Bovenaan in de display wordt weergegeven voor welk telwerk de stand is.

  Bij een elektronisch telwerk worden tot vier verschillende standen weergegeven. De standen op telwerk I en II (T1 en T2) zijn uw verbruik en de standen op telwerk III en IV (T3 en T4) geven (indien van toepassing) uw teruglevering weer. U hoeft Essent alleen de gevraagde standen door te geven.

 • Gasmeter

  GasmeterDit is een gasmeter. U geeft alleen de cijfers voor de komma door. De drie cijfers achter de komma in het rode vlak hoeft u niet door te geven. Let op dat u niet de standen van uw watermeter doorgeeft. De watermeter is vaak rond, terwijl de gasmeter rechthoekig is en vaak op een grote metalen kast zit.

 • Slimme meter en teruglevering

  Slimme meterDit is een slimme meter. Deze wordt op afstand voor u uitgelezen. U hoeft dus zelf geen standen door te geven. Krijgt u toch een verzoek om uw meterstanden door te geven? Dan kan het zijn dat u Essent geen toestemming heeft gegeven om uw slimme meter af te lezen. Of het was om technische redenen niet mogelijk om uw slimme meter uit te lezen.

  U kunt de standen van uw slimme meter ook zelf uitlezen. Hiervoor drukt u op de blauwe of de groene knop. U noteert vier verschillende standen. Bij elke stand wordt weergegeven welk telwerk het betreft. Noteer alle standen, ook als deze “0” zijn. De standen op telwerk I en II (T1 en T2) geven uw verbruik weer. De standen op telwerk III en IV (T3 en T4) geven (indien van toepassing) uw teruglevering weer. Hier vindt u een korte video van Liander over het uitlezen van de slimme meter.

  Teruglevering
  De slimme meter is de meest voorkomende meter voor het registereren van teruglevering. De meterstanden op telwerk 1 en 2 geven uw verbruik weer en meestal wordt op telwerk 3 en 4 de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit weergegeven. Op sommige meters wordt teruglevering op telwerk 5, 6, 7 en 8 weergegeven. Voor de precieze werking van uw meter raden wij u aan om de handleiding te raadplegen. Deze is te vinden op de website van uw regionale netbeheerder. Als u elektriciteit gaat terugleveren aan het net moet u dit registreren bij u netbeheerder, dit kan op www.energieleveren.nl.