28
juni
2019
|
15:10
Europe/Amsterdam

Klimaatakkoord goed nieuws voor onze klanten

Bestaande-woningen-verduurzamen-A

De afspraken in het Klimaatakkoord zijn goed nieuws voor onze klanten. Er is aandacht voor veel zaken waar wij als Essent voor staan, zoals een betaalbare energietransitie voor iedereen en een stapsgewijze, behapbare aanpak op weg naar een duurzamer Nederland. Energiebesparing en isolatie vormen daarin de eerste stappen. Ze zijn goed voor het klimaat en onze klanten besparen op hun energieverbruik. Daarmee vergroot het draagvlak voor de transitie. We vinden het belangrijk dat alle Nederlanders mee kunnen doen.

Oog voor betaalbare energierekening en vakmensen

Er zijn wat ons betreft twee punten die om aandacht blijven vragen. Ten eerste de betaalbaarheid van de transitie. We voelen ons verantwoordelijk voor een betaalbare energierekening. De transitie naar een duurzame maatschappij vraagt om grote investeringen. Iedereen zal moeten bijdragen. Essent blijft zich daarom inzetten om de lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld te krijgen. Iedereen moet mee kunnen doen, anders laten we mensen achter en mislukt de transitie alsnog.

Ten tweede baart het ons zorgen dat het aan vakmensen ontbreekt om de transitie vorm te geven. We hebben goed opgeleide mensen nodig om de afspraken om te zetten in concrete oplossingen. Die vakmensen zijn er niet. Alleen wij al zoeken 1.500 energiemonteurs voor de aankomende jaren, maar er zijn veel meer vakkrachten nodig. Zonder deze vakmensen gaat Nederland de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 niet halen.

Klimaatakkoord als Deltawerken van deze tijd

Ondanks deze zorgpunten hebben we het volle vertrouwen in het uitvoeren van het klimaatakkoord. Want het is een krachtige basis voor Nederland om invulling te geven aan afspraken die we hebben gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. De afspraken in het klimaatakkoord zijn de Deltawerken van deze tijd. Het is een opgave waar we allemaal aan moeten bijdragen, het is nu tijd om onze schouders eronder te zetten.