Essent monteur

Brede Warmtecoalitie roept op tot breed toegankelijke warmtemarkt

10 juni 2020

Op woensdag 10 juni werd door een brede warmtecoalitie een manifest aangeboden aan Tweede Kamerleden. Essent is medeondertekenaar van dit manifest. In het manifest worden de Kamerleden opgeroepen om de diversiteit in de warmtemarkt te vergroten. De ontwikkeling van echt duurzame warmtenetten kan versneld worden door onder andere de ontwikkeling richting open netten mogelijk te houden en warmte-coöperaties te stimuleren.

De grootschalige aanleg van warmtenetten kan alleen slagen als gemeenten en burgers achter de plannen staan. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit binnen de voorgestelde contouren van de nieuwe Warmtewet 2 gaat lukken. Het huidige ontwerp van de wet beperkt de toekomst van de warmtevoorziening door een model uit het verleden toe te passen. In de contouren van de Warmtewet wordt namelijk een verplichting gesteld voor integraal verantwoordelijke warmtebedrijven, zelfs met een aanwijzing voor tientallen jaren. De warmtecoalitie stelt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

Via dit manifest vraagt de coalitie de Tweede Kamerleden om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken. Het is van belang dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert, en gebruik maakt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. Op deze wijze kan de benodigde opschaling van warmtenetten gerealiseerd worden mét lokaal draagvlak. Publiek en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken.

Juist in deze fase van de warmtetransitie moet er volop ruimte geboden worden voor deze ontwikkelingen. Het faciliteert meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. Dat leidt volgens de coalitie tot de noodzakelijke stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en uiteindelijk kostenreductie van duurzame warmtenetten.

Essent en warmtenetten

Essent gelooft in een stapsgewijze transitie van de gebouwde omgeving. Niet overal hoeven woningen in één keer volledig van het gas af. Door isolatie en het gebruik van (hybride) warmtepompen kan ook op korte termijn al veel klimaatwinst worden behaald. Dit vraagt minder aanpassingen en investeringen in de gebouwschil en maakt deze stappen behapbaar en betaalbaar.

Naast de stapsgewijze transitie via hybride warmtepompen zullen ook warmtenetten een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van dichtbebouwde regio’s waarbij een duurzame warmtebron aanwezig is.

Essent pleit voor meer diversiteit en openheid in de marktordening van de transport- en distributienetten. Dit leidt tot meer concurrentie, innovatie en daarmee tot kostenbesparingen en verduurzaming. Innovatieve en duurzame collectieve warmtesystemen waarin bewoners worden betrokken zouden gestimuleerd moeten worden.

De Warmtecoalitie

De warmtecoalitie bestaat uit 38 partijen, waaronder Essent, en vertegenwoordigt de volle breedte van de maatschappij van private partijen, lokale overheden, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieu partijen, tot bewonersverenigingen. Via het manifest vragen wij de politiek niet te kiezen voor een one size fits all model van slechts integrale warmtebedrijven, maar juist om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken en te zorgen voor een echte versnelling.

Contactpersonen

Maureen Veerman

Maureen Veurman
Senior Woordvoerder
maureen.veurman@essent.nl
+31(0)736861299


 

Hannah van der Weg, Senior Woordvoerder

Hannah van der Weg
Senior Woordvoerder
hannah.van.der.weg@essent.nl
+31(0)736861299


Bent u op zoek naar de klantenservice, klik hier.