10
juni
2020
|
18:13
Europe/Amsterdam

Brede Warmtecoalitie roept op tot breed toegankelijke warmtemarkt

Monteur

Op woensdag 10 juni werd door een brede warmtecoalitie een manifest aangeboden aan Tweede Kamerleden. Essent is medeondertekenaar van dit manifest. In het manifest worden de Kamerleden opgeroepen om de diversiteit in de warmtemarkt te vergroten. De ontwikkeling van echt duurzame warmtenetten kan versneld worden door onder andere de ontwikkeling richting open netten mogelijk te houden en warmte-coöperaties te stimuleren.

De grootschalige aanleg van warmtenetten kan alleen slagen als gemeenten en burgers achter de plannen staan. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit binnen de voorgestelde contouren van de nieuwe Warmtewet 2 gaat lukken. Het huidige ontwerp van de wet beperkt de toekomst van de warmtevoorziening door een model uit het verleden toe te passen. In de contouren van de Warmtewet wordt namelijk een verplichting gesteld voor integraal verantwoordelijke warmtebedrijven, zelfs met een aanwijzing voor tientallen jaren. De warmtecoalitie stelt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

Via dit manifest vraagt de coalitie de Tweede Kamerleden om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken. Het is van belang dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert, en gebruik maakt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. Op deze wijze kan de benodigde opschaling van warmtenetten gerealiseerd worden mét lokaal draagvlak. Publiek en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken.

Juist in deze fase van de warmtetransitie moet er volop ruimte geboden worden voor deze ontwikkelingen. Het faciliteert meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. Dat leidt volgens de coalitie tot de noodzakelijke stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en uiteindelijk kostenreductie van duurzame warmtenetten.

Essent en warmtenetten

Essent gelooft in een stapsgewijze transitie van de gebouwde omgeving. Niet overal hoeven woningen in één keer volledig van het gas af. Door isolatie en het gebruik van (hybride) warmtepompen kan ook op korte termijn al veel klimaatwinst worden behaald. Dit vraagt minder aanpassingen en investeringen in de gebouwschil en maakt deze stappen behapbaar en betaalbaar.

Naast de stapsgewijze transitie via hybride warmtepompen zullen ook warmtenetten een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van dichtbebouwde regio’s waarbij een duurzame warmtebron aanwezig is.

Essent pleit voor meer diversiteit en openheid in de marktordening van de transport- en distributienetten. Dit leidt tot meer concurrentie, innovatie en daarmee tot kostenbesparingen en verduurzaming. Innovatieve en duurzame collectieve warmtesystemen waarin bewoners worden betrokken zouden gestimuleerd moeten worden.

Boilerplate

Essent is marktleider in Nederland en levert elektriciteit en gas aan zo’n 2,5 miljoen huishoudens. Essent helpt huishoudens bij de volgende stap in energie, klein of groot. We leveren diverse producten en diensten, van isolatie tot warmtepompen en smarthome oplossingen. Met onze mensen op kantoor en de ruim 1.800 monteurs en adviseurs in het land staan we dagelijks klaar voor onze klanten. Ook wordt geïnvesteerd in innovatieve oplossingen met waterstof, modulaire lokale warmtenetten en batterijopslag. Zo werken wij dag in dag uit aan de energietransitie. Essent is onderdeel van E.ON, één van de grootste energiebedrijven in Europa.