14
juli
2022
|
13:34
Europe/Amsterdam

Tijdelijke stopzetting subsidie verduurzaming MKB zorgt voor vertraging energietransitie

Klimaatroute wil bijdragen aan optimaliseren regeling

Woensdag 13 juli heeft minister Jetten van Klimaat en Energie aangekondigd tijdelijk en met directe ingang de subsidie Verduurzaming MKB stop te zetten. Jetten geeft aan dat de reden tot dit besluit is dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt door energieadviseurs. Klimaatroute, onderdeel van Essent, pleit voor een snelle doorontwikkeling van de subsidieregeling en biedt haar hulp aan om een toekomstbestendige regeling op te zetten waar de MKB ondernemer bij geholpen is.

Bas van den Brenk, directeur Klimaatroute, over het stopzetten van de subsidieregeling: “We zijn groot voorstander van het voortzetten van deze subsidieregeling en zien deze het liefst in een aangepast vorm. De doelgroep van deze regeling is het kleinere MKB, zij hebben het zwaar gehad de afgelopen jaren en door de oplopende energieprijzen staan ze opnieuw onder grote druk. Als MKB vallen zij buiten veel andere regelingen om te verduurzamen, en het is ook een complexe materie. Door deze groep kleine ondernemers te helpen in de energietransitie kunnen zij de energierekening verlagen en wordt er energie bespaard. Het nu tijdelijk stopzetten draagt niet bij aan het oplossen van de financiële problemen bij deze groep ondernemers.”

Subsidie Verduurzaming MKB
De SVM is een subsidieregeling die MKB’ers, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, de mogelijkheid geeft om 80% van de kosten voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen gesubsidieerd te krijgen voor in totaal een maximum van € 2.500, -. Bij de openstelling van de regeling op 1 oktober 2021 was een totaal subsidiebudget beschikbaar van 28,2 miljoen. Al bij de start waren er twijfels over de werkbaarheid van de regeling en de mogelijkheden die de regeling bood om kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Echter, was de nood voor hulp van het MKB groot en dat bleek terecht.

Klimaatroute
Klimaatroute is één van de eerste energieadviseurs die MKB-ondernemers helpt met deze regeling en ook in nauw contact stond met het RVO. Inmiddels hebben zij in deze regeling 1.000 ondernemers voorzien van passend energieadvies om te verduurzamen, nog maar een fractie van de ondernemers die ervoor in aanmerking komen. Van den Brenk pleit voor openheid van de energieadviesbureaus die op oneigenlijke wijze handelen met deze regeling. “Minister Jetten heeft aangekondigd onderzoek te verrichten naar deze partijen en te kijken of er stappen kunnen worden genomen tegen deze bureaus. Uiteindelijk is nu de MKB-ondernemer de dupe, terwijl zij het zo hard nodig hebben. Wij nemen dan ook afstand van energieadviseurs die het niet zo nauw nemen .”

Toekomst
Minister Jetten laat deze zomer onderzoeken in welke vorm en voor welke periode die regeling zo snel mogelijk weer open kan. Van den Brenk biedt graag zijn hulp aan bij de doorontwikkeling van deze regeling: “Door onze ervaring met de regeling en onze jarenlange ervaring in projectmatig energieadvies binnen het MKB kunnen wij het RVO goed adviseren hoe de regeling aangepast kan worden, zodat deze goed werkbaar is voor de groep ondernemers, en er strengere eisen en maatregelen worden gesteld aan adviseurs die misbruik proberen te maken van de regeling.” 

logo-klimaatroute