21
november
2022
|
11:58
Europe/Amsterdam

Tijdelijk hogere tarieven Essent per 1 januari

Door prijsplafond daalt de energierekening voor ruim 85% van de Essent-klanten

Essent verhoogt met ingang van 1 januari 2023 de tarieven voor klanten met een variabel contract. Een belangrijke oorzaak zijn de gestegen inkoopprijzen voor stroom en gas. Een andere reden is de stijging van belastingen met ingang van het nieuwe jaar. Essent heeft in 2022 de tarieven voor stroom en gas relatief laag kunnen houden. Dat inkoopvoordeel is in de huidige energiemarkt weggevallen. De nieuwe tarieven gelden drie maanden, zodat er sneller kan worden ingespeeld op mogelijk gunstigere ontwikkelingen in de markt. Omdat in het nieuwe jaar het prijsplafond in werking treedt, zal ondanks de tariefverhoging voor een groot deel van de klanten de energierekening dalen.

Tarieven gelden voor drie maanden
Afgelopen jaar heeft Essent met haar inkoopstrategie stroom en gas tegen relatief gunstige prijzen kunnen inkopen. CEO Resi Becker: “Doordat de internationale gas- en stroomprijzen aanhoudend hoger blijven, ontkomt ook Essent er niet aan om de tarieven te verhogen. Die komen daarmee meer in lijn met de rest van de markt. Maar wij wachten niet af. Essent wijzigt normaal gesproken haar tarieven op twee momenten: in januari en in juli. De nieuwe tarieven gelden nu maar voor drie maanden, zodat Essent sneller kan inspelen op eventueel gunstigere marktomstandigheden.”

Belastingen gaan omhoog
Naast de doorwerking van aanhoudend hoge internationale gas- en stroomprijzen speelt ook de verhoging van belastingen en heffingen een grote rol. Meer dan de helft van de tariefstijging komt omdat de overheid de btw terugdraait van 9% naar 21% en omdat de energiebelasting stijgt. Ook de netbeheerkosten gaan in 2023 omhoog.

Maandlasten omlaag door prijsplafond
Samen met de overheid werken Essent en andere energiebedrijven samen om een prijsplafond  mogelijk te maken. Hoewel de tarieven stijgen, zal de energierekening door het prijsplafond voor veel klanten dalen. Klanten die op het verbruik van het prijsplafond zitten, gaan vanaf de invoering ruim 75 euro per maand minder betalen. Op basis van de huidige gebruiksgegevens heeft de helft van de klanten van Essent een verbruik dat onder het prijsplafond valt. Ook de andere helft heeft er baat bij. Op basis van de huidige gegevens gaan de energielasten van 85% van de Essent-klanten omlaag. 

Maandlasten bij verbruik prijsplafond@2x (002)

Energie besparen blijft belangrijk
Essent wijst klanten op het belang van bewust energie besparen. Becker: “Het loont ook in 2023 om energie te blijven besparen om zo onder de grens van het plafond te blijven. Veel van onze klanten zijn al actief aan de slag gegaan met het verlagen van hun energieverbruik. Ik ben onder de indruk van hun aanpassingsvermogen en hoe hard zoveel mensen thuis bezig zijn om bewuster om te gaan met energie. Samen hebben onze klanten tot nu toe in 2022 gemiddeld 10 procent minder gas en 4 procent minder stroom verbruikt. We blijven onze klanten bijstaan met concrete tips, adviezen en als dat nodig is ook hulp om hun verbruik naar beneden te krijgen of hen te helpen met het vinden van oplossingen bij betaalproblemen. Bewust besparen op energie blijft belangrijk, ook met het prijsplafond.”